Tuotekehitys ja testaus

Investointi tutkimukseen ja tuotekehitykseen (T &K)

Kometos Oy:n edelläkävijän asema voimakkaasti kehittyvällä alalla vaatii panostamaan runsaasti tutkimus- ja kehitystyöhön. Kehitys perustuu asiakkaidemme tarpeiden tuntemiseen ja korkean laadun ylläpitämiseen kaikilla liiketoimintamme osa-alueilla. Yrityksemme suorittaa vuosittain 15 - 20 tutkimus- ja kehitysprojektia. Projektit ovat tuottaneet tuotantolinjoja ja moduuliyksiköitä, joissa on käytetty huippuluokan teknologisia ratkaisuja ja niiden käyttöominaisuudet ovat erinomaiset.

Yksi hyvä esimerkki Kometos Oy:n jatkuvan kehitystyön tuloksista on sulatusjärjestelmät, joiden järjestelmällinen kehittäminen alkoi 1990-luvun puolivälissä. Tuotteiden ja menetelmien ominaisuudet, jotka ovat maailmanlaajuisesti markkinoiden parhaita, ovat kehittyneet uuden teknologian ja parempien materiaalien ansiosta.

Esimerkiksi ohjausjärjestelmän kehittäminen on nostanut tuotantotehokkuutta, laskenut energian kulutusta ja parantanut käyttäjäystävällisyyttä. Teollinen muotoilija osallistuu laitteiden suunnitteluun ja näin otetaan huomioon myös tuotteidemme ulkonäkö. Tuloksena on erinomaisesti toimiva, helppokäyttöinen ja tyylikäs laite, jonka ominaisuuksia luonnollisesti kehitetään edelleen.

Innovaatiot luovat ratkaisuja

Nykyisten tuotteiden parantamisen lisäksi Kometos Oy:n tuotekehitystyö vaatii seuraavan sukupolven uusia innovaatioita. Tämä merkitsee käytännön ratkaisujen ja menetelmien luomista uusien toimintatavoitteiden saavuttamiseksi.

Olemme sitoutuneet kehitystyöhön myös sisäisten toimintojen tasolla: Kometos Oy:n useita vuosia toiminut jatkuvaan toiminnan parantamiseen keskittyvä ohjelma tarjoaa työntekijöillemme puitteet keskinäisen valvonnan tekemiseen, jonka tarkoituksena on maksimoida sisäisten innovaatioiden käyttöönotto ja varmistaa tuotteidemme ja menetelmiemme tasainen laatu ja jakelu.

Tarkka testausmenetelmä

Jokainen Kometos Oy:n valmistama laitteen tai koneiston osa ja kaikki tuotantolaitokset käyvät läpi tarkan testausprosessin ennen asiakkaan käyttöön siirtymistä. Testausprosessi aloitetaan teknisellä tarkastuksella, jonka suorittavat kyseisen laitteen suunnittelu- ja valmistushenkilökunta. Seuraavaksi teknisen tarkastuksen läpäisseet tuotantolaitokset menevät läpi koekäytön, joka suoritetaan aitoja tuotanto-olosuhteita vastaavassa tilassa. Esimerkiksi Kometos Oy:n valmistama sulatusjärjestelmä käy koekäytössä läpi sulatusprosessin jokaisen vaiheen. Tuotannon koekäytöt auttavat meitä varmistamaan, että Kometos Oy:n valmistamien tuotteiden laatu ja toimivuus vastaavat asiakkaidemme tarpeita ja odotuksia.

Yhteistyö tutkimuslaitosten kanssa

Kometos Oy suorittaa myös testauksia yhteistyössä yliopistojen ja muiden korkeakoulujen kanssa. Kumppaneihimme kuuluu joitakin Suomen johtavia tutkimuslaitoksia, kuten TEKES, Suomen innovaatiorahoituskeskus.

 Tutkimuslaitosten kanssa yhteistyössä suoritettujen testausten tulokset antavat meille yksityiskohtaista tietoa tuotteidemme olennaisista käyttöominaisuuksista, kuten ST-komponenttien kestävyydestä, jota tutkitaan tuotteen sopivuuden varmistamiseksi maanjäristysalueilla.