Sulatusjärjestelmät

FINNCOLD pakastettujen elintarvikkeiden sulatusjärjestelmien toiminta perustuu logiikkaohjattuun / hallittuun sulatusprosessiin, jossa prosessin lämpötilaa, ilmanvirtausta ja kosteutta säädetään lämpötila-antureiden avulla (tuotteen pinta-/sisälämpötila sekä huonelämpötila) ja kosteusanturin avulla. Ilmanvirtausta ohjataan väyläohjatuilla EC-puhaltimilla.

Sulatusjärjestelmät on myös varustettu kylmälaitteistolla, jolloin niitä voidaan pitää varastointitilana (max. 48 tuntia), kun tavoitelämpötila tuotteelle on saavutettu. Varastointilämpötila = tavoitelämpötila, kunnes ohjelma lopetetaan.

Kylmälaitteisto mahdollistaa myös ajastetun sulatustoiminnan (max. 48 tuntia). Tuotteet voidaan laittaa etukäteen huoneeseen ja määrittää sulatusprosessin alkamisajankohta. Tällöin huone toimii kylmävarastona (max. -6 °C), kunnes sulatusprosessi käynnistyy ajastuksen mukaisesti.