Spiran-komponentdoserare gör Domretor livsmedelsproduktion mer kostnadseffektiv

Domretor Oy från Kauhava är en kontraktstillverkare av högkvalitativa livsmedel och halvfabrikat. I företagets verksamhet ingår produktutveckling, tillverkning, förpackning och logistik.

Förutom högkvalitativa råvaror och stålsäker yrkeskunskap har Domretor säkerställd sin livsmedelsproduktion, kostnadseffektivitet och kvalitet med funktionella och säkra produktionslinjer. Domretor verkar som ett oberoende livsmedelsföretag under Atria Finland.

Anpassning och maskinutveckling baserat på testkörningar

Domretor förvärvade en Spiran-komponent doserar från Kometos i slutet av 2020.

Kometos volym- och viktbaserade Spiran-komponentdoserare är den perfekta lösningen för komponentdosering inom livsmedelsindustrin, där doseringsnoggrannhet, snabbhet, enkla produktbyten och mångsidig kontrollerbarhet är absoluta förutsättningar för produktion. Volym dispensern med två doseringsenheter doserar upp till 30 (250 gr.) portioner per minut i kundens behållare. Siemens S-7 teknik används som logik i doseraren.

Bakom Domretors investering i utrustningen fanns behovet av att öka doseringskapaciteten, minska personalens arbetsbelastning samt förbättra hygienen. Dessutom ville man förbättra kostnadseffektiviteten för produktionen.

Samarbetet med Kometos är flexibelt, eftersom kunden får en möjlighet att bekanta sig med lämpligheten hos olika typer av doserarna, och testa sina egna produkter i Kometos produktionsanläggningar innan man fattar ett beslut.

-Vi kunde testa doseraren i Kometos lokaler flera gånger med vår egen produkt. Baserat på dessa tester blev enheten skräddarsydd för att passa Domretor, säger Domretors VD Pekka Honkaranta.

Mest valuta för pengarna

Enligt Pekka Honkaranta är minimering av produktionsstörningar vid inköp av utrustning alltid mycket viktigt i livsmedelsindustrin. Detta innebär att även nya enheter ska fungera som förväntat från början.

-Med Kometos gick installationen smidigt och tog endast en arbetsdag. Driften av doseraren kom i gång snabbt enligt önskemål, och den fungerar nu rutinmässigt, säger Honkaranta.

Förutom lokal förankring och smidig testning imponerade samarbetet med Kometos med snabba och okomplicerade lösningar, produktanpassning och bra service.

- Kometos erbjudande var också den bästa när det gäller förhållandet mellan pris och kvalitet, tillägger Honkaranta.

Produkttestning även via video

Vanligtvis hittas de snabbaste lösningarna för dosering av produkter när kunden kan testa sina egna produkter i Kometos lokaler. Om detta inte är möjligt kan företaget skicka produkterna till Kometos för testning i doseraren.

-Vi har kylförvaringsanläggningar som livsmedelsindustrin kräver för lagring av livsmedel och vi kan filma testerna för kunden, säger produktchef Tuomas Paloviita från Kometos.

Kometos kan även leverera andra produkter i samband med Spiran -doserar, så som trågfördelare, skänkvagnslyft och svänganordningar, transportörer, vätske doserar, kontrollvågar, metalldetektorer och Tecnovac-trågförslutare.

Lära mer om Finntray -produktgruppen här!