Minimani Oy

Bilkunderna kommer i fortsättningen kunna tvätta sina bilar i Minimani i Vasa, när stormarknaden har skaffat en modulär biltvätt med två separata tvättlinjer, som är tillverkad av Kometos.

I Minimanis parkerings plats i Vasa visiterades långt över miljon bilar per år. Man kan föreställa sig att några av dem också skulle tvätta sin bil under på samma besök, funderade Heikki Tynjälä, VD för Minimani Yhtiöt Oy, när han tittade på bilströmmarna.

– När man arbetar inom handeln är det bra att fundera på vilken typ av tjänster kunderna förväntar sig av oss och vad som skulle ge mervärde för handlandet. Bilismen är redan en väsentlig del av vår verksamhet, så att gå in i biltvättbusiness var en naturlig fortsättning, säger Tynjälä.

Nyförvärvet föregicks av noggrannt grundarbete.

– Vi diskuterade olika lösningar med ett antal maskin- och halltillverkare. Den resulterande kombinationen, Kometos Finmodules biltvätt FMA-Dubbel-14 och Prowash-maskinerna visade sig vara det bästa alternativet för oss, säger Tynjälä. Enligt Tynjälä är Kometos en pålitlig leverantör. Kvalitetsbeskrivningen var mycket trovärdig redan vid anbudssteget.                  

– Individuella lösningar och materialval indikerade, att detta är en hållbar produkt. Det byggde en stark känsla att vi med denna hall vågar gå in i en ny verksamhet och att vi kommer att kunna klara oss länge i framtiden.

Dubbel vinst på en gång

Tynjäläs upphandlingsgrupp beslutade att skaffa FMA TUPLA, en obemannad och helautomatisk tvätthall utrustat med två tvättmaskiner sida vid sida på olika linjer.

– Vi ville satsa stort redan från början. Även om en maskin är upptagen, kommer man ått den andra utan att behöva köa. Hos oss kan kunden lita på att man får tvätta sin bil precis när man själv har lust, förklarar Tynjälä. Det finns konkurrens inom Vasa området, men Minimans trumfkort är det bästa tvättresultatet i Vasa.

Lära mer om Finmodules FMA -produktgruppen här!