Meatgard Oy

Kometos fullt utrustade modulära slakteri och styckningsanläggning för Meatgard Oy blev klar i augusti 2018. När alla arbetsstegen från mottagandet av kreaturen till mognadslagring av köttprodukterna sker inom samma anläggning, effektiveras förädlingskedjan för köttet.

Nyland och Åboregionen har långa traditioner inom jordbruk och boskapsuppfödning. Meatgards slakteriprojekt, som initierades av regionens köttproducenter, föregicks av en flerårig utredning där man grundligt kontrollerade kostnadsberäkningarna och olika byggnadslösningar. Kometos modulära lösning SINA-NL7/1.9 visade sig vara det bästa alternativet för Meatgard.

– Kometos har referenser och professionalism, och den breda omfattningen av leveransen har sparat oss mycket arbete, säger Meatgards VD Raija Rehnberg.

1,5 miljoners totalentreprenad 

De nio modulerna omfattade alla maskiner och utrustning för slakt och skärning, samt all nödvändig teknik: kyllager, utrymmen för biprodukter, personalutrymmen och kontor. Hela investeringsbeloppet för projektet var på 1,5 miljoner Euro. Anläggningen sysselsätter fyra till sex personer.

Förutom moduler och konstruktionsdesign inkluderade Kometos leveranser HVAC, kyl och el, val av processutrustning och tillverkning samt installation, provning och tillverkningsprocess på plats.

Biltransport till installationsplatsen

Slakterikomplexet, bestående av moduler av olika storlekar, slutfördes förutom slutinstallationen i fabriken i Kauhajoki, därifrån den transporterades med biltransport till installationsplatsen till en färdig grund.

– Slutinstallationen på platsen tog drygt en månad inklusive montering av moduler, slutlig installation och implementering. Kunden står för grunden och utomhusområdena, säger Pekka Paloniemi, försäljningschef på Kometos.

Mångsidiga möjligheter

Anläggningen som öppnades i oktober 2018 har en totalyta på 510 m².  Slaktkapacitetet ligger på ca 2000 kreaturer per år.

Nöt och får har egna produktionslinjer på anläggningen och dessutom behandlas grisar och vilt. Vid anläggningens lokaler genomförs alla arbetssteg från mottagning av kreaturer till mognadslagring och förpackning av färdiga köttprodukter.

Detta förbättrar effektiviteten i hela köttförädlingskedjan från producent till konsument - köttets resa till tallriken förkortas, säger Raija.

Lära mer om Finmodules -produktgruppen här!