Landena KG

Kometos har levererat sitt andra Finncold MTS-18 upptiningsrum till Landena KG i Österrike.

Landena KG i Ennstal-området i Stainach, Österrike, sökte efter en lämplig lösning för upptining av frysta fjäderfän. Att införskaffa ett till upptiningsrum blev aktuellt när produktionen ökade och fabriken byggdes ut. Det nya upptiningsrummet för med sig enorma fördelar i produktionplaneringen.

"Vi undersökte tillgängliga alternativen som finns på marknaden och förvärvet övervägdes under ganska lång tid. Till slut var beslutet dock enkelt, och vi valde ännu en gång Finncold upptiningsrum från Kometos”, säger produktionchef Fabian Rapp.

”Kometos levererade upptiningsrummet snabbt och även idrifttagningen gick utan problem. Det nya upptiningsrummet är i användning 7 dagar i veckan tillsammans med det andra rummet i samma storlek och både rummen är en grundläggande del av vår nya produktionskedja”, fortsätter Rapp.  

”Kometos har en lång och gedigen erfarenhet av olika lösningar för upptining och temperering samt en stark processexpertis. Genom en grundlig utredning och en jämförelse av olika lösningar var Kometos upptiningslösningen återigen det bästa alternativet för Landena KG.
Upptiningsrumshelheten innehåller all nödvändig teknik, inklusive fuktningslösningar, och den här gången inkluderades även ett program för avläsning av historik som extra tillval, som gör det enkelt att följa vad som händer i upptiningsrummen under processen. 

Kometos övergripande expertis och leveranssäkerhet är i en egen klass för sig”, avslutar Rapp.

Färdiga komponenter transporteras till installationsplatsen med lastbil

Kometos levereras innehåller kyl- och värmeteknik, PLC-automation samt elektrisk utrustning. Upptiningsskåpen och -modulerna utrustas färdigt på fabriken i Kauhajoki, varifrån de sedan transporteras till kundens produktionsanläggning för slutmontering på plats. Installationstiden är kort och efter utförda provkörnings- och provupptiningsprocesser samt användarutbildning, är det nya upptiningsrummet genast färdigt för användning.

– ”I det här fallet var installationstiden hos kunden bara 7 dagar, inklusive slutinstallation och idrifttagning samt upptiningstesterna. Förberedelserna på själva installationsplatsen sköts av beställaren”, säger Tommi Wirtanen, försäljningschef på Kometos.

Lära mer om Finncold -produktgruppen här!