Bonus Carnis

Bonus Carnis är ett nytt företag i östra Finland som erbjuder legoslakt. Efter ett besök på en referensgård valde företagarna Kometos nyhet, slakterianläggningen Thomcont. Anläggningen driftsattes på mindre än en vecka.

I februari 2018 öppnar Jari Paakkunainen ett slakteri som erbjuder legoslakt i Purujärvi tillsammans med sin samarbetspartner Veli-Pekka Uimonen. Företagarnas val föll på Kometos slakterianläggning Thomcont, som är utvecklad för småskalig verksamhet.

- Det finns en enorm efterfrågan på denna typ av verksamhet, säger Paakkunainen, verkställande direktör för Bonus Carnis.

Gårdsägarna transporterar själva djuren till slakteriet och hämtar de frysta slaktkropparna därifrån. Anläggningen betjänar enbart kunder som säljer kött direkt från sina egna gårdar, och den har en kapacitet på 6–8 nötdjur eller 25–30 lamm per dag.

SMIDIGHET TILL FÖRDEL FÖR FÖRETAGAREN

Slakterianläggningen Thomcont, som ingår i produktfamiljen Finmodules, är en modulbaserad livsmedelsanläggning. Bonus Carnis kötthanteringsanläggning består av en modul, som innefattar hygieniska och effektiva slakt- och kylutrymmen. Modulen är 13,4 meter lång och 3,2 meter bred. Företagarna ansvarar själva för byggandet av sociala utrymmen och utrymmen för biprodukter.

- Vi valde Kometos just för att det är enkelt. Anläggningen kommer i ett enda paket och samarbetet har löpt fint, säger Paakkunainen om det smidiga kompanjonskapet.

Kometos och Bonus Carnis ingick avtalet i oktober 2017 och redan i januari 2018 kom leveransen. Driftsättningen av modulen skedde på under en vecka.

- Vi har kommit lätt undan. Utan detta samarbete skulle det ha blivit många sömnlösa nätter.

Lära mer om Finmodules -produktgruppen här!