17 / 02 / 22

Kamchatka har kommit närmare Europa, livsmedelsindustrin utvecklas med hjälp av Kometos Oy.

  • Nyheter
  • Finmodules - konstruktioner

Kamchatkahalvön ligger i den östra delen av Ryssland mellan Ochotska havet, Beringshavet och Stilla havet. Halvöns längd är cirka 1 200 kilometer, det bredaste stället är 560 kilometer och arean är cirka 370 000 kvadratkilometer, vilket är något större än Finlands yta. Avståndet från Kauhajoki till Kamchatka är cirka 8 400 kilometer. Huvudnäringen i området är fiske. Näringen i området är koncentrerad till skogs-, snickeri-, gruv- och livsmedelsindustrin. Gruvindustrin producerar kol, järn, guld och koppar. Dessutom bedrivs krabbfiske, boskaps- och fjäderfäuppfödning och renskötsel samt pälsdjursuppfödning och jakt.

Kometos har tecknat ett avtal med Tymlatsky Rybokombinat LLC för leverans av ett  renslakteri av modell T501.9. Bygget av det modulära slakteriet i den norra delen av Kamchatka är planerat att vara klart i augusti 2022. Slakteriets slaktkapacitet är cirka 600 ton/säsong.

I det första skedet planerar Tymlatsky Rybokombinat att distribuera sina produkter inom Ryssland. När det nya slakteriet utvecklas undersöker de aktivt efterfrågan på utländska marknader, inklusive Europa. All Kometos-utrustning uppfyller de krav som EU ställer för livsmedelsföretag. Kometos hjälper också aktivt sina partners att ordna med exportleveranser. Detta inkluderar att utbilda de sakkunniga för att arbeta i enlighet med EU-standarder, att utveckla ett nätverk av köpare i Skandinavien som är världens största marknad för renköttsprodukter, samt konsultstöd under de första exporttransaktionerna.