09 / 10 / 20

Kometos investerar i USA:s livsmedelsmarknad

 • Nyheter
 • Finncold - system

Med projektet Business Finland / Tempo har Kometos lyckats bra i sitt pilotprojekt på den amerikanska marknaden för livsmedelsteknologi. Kometos är känt över hela världen som marknadsledande inom kategorin upptining/temperaturhållning av livsmedel.

I samarbete med amerikanska underentreprenörer öppnas nu en stor marknad för livsmedelsteknologi i Nordamerika. Den första leveransen av upptiningsenheter kommer att ske senare i år till en av de största restaurangkedjorna i USA. Upptiningskapaciteten för denna enhet är mer än 20 000 kg/process.

Inträdet på den nordamerikanska marknaden för livsmedelsteknologi krävde att produkterna modifieras för att uppfylla lokala krav från myndigheter och användare, vilka avsevärt skiljer sig åt jämfört med europeiska standarder t.ex. för elektriska system.

 

Busstyrda fläktar för den amerikanska marknaden. Fläktarna kan användas för att justera fläktens varvtal från 0 till 100 % vilket även minskar värmeenergin som alstras av elmotorn i samma omfattning. Detta är en av de viktiga egenskaperna vid kontrollerad upptining av livsmedel t.ex. när man kontrollerar produktens yttemperatur.

12 / 06 / 20

Finncold upptiningssystem till Schweiz

 • Nyheter
 • Finncold - system

En av våra existerande kunder utökar sin upptiningskapacitet med Kometos moderna system.

Samtidigt är det de första leveranserna i vårt utvecklingsprojekt, där installationsarbetet och teknisk provningsdrift samt överlåtelse sker med en virtuell- / online-installation.

09 / 04 / 20

Finncold upptiningssystem i Slovakien

 • Nyheter
 • Alla
 • Finncold - system

Kometos håller på att leverera en riktigt stor Finncold MTS-36 upptiningslösning till Preto Ryba i Slovakien. Preto Ryba är det största fiskförädlingsföretaget i hela marknadsområdet. Preto Ryba fabriken är baserad i den lilla staden Zilina nära den tjeckiska gränsen. De behöver mer avfrostningskapacitet och efter ett par referensbesök i fabriker med upptiningslösningar från Kometos var de övertygade om våra tiningslösningar och tillförlitlighet och resultat. Den lämpliga lösningen för upptining av fryst fisk hittades under vårt besök i Preto Ryba med stöd av vår lokala agent Roman Kalus från företaget Artos CZ. Den nya och moderna upptinningsrumslösningen blev aktuell med tillväxten av produktionen och utvidgningen av fabriken och den kommer att ha enorma fördelar med produktionsplaneringen.

29 / 07 / 19

AS Läätsa Kalatööstus

 • Referenser
 • Alla
 • Finncold - system

I nästan tre år har AS Läätsa Kalatööstus, ett fiskeföretag i Saaremaa, Estland, letat efter en lämplig lösning för upptining av frysta importerade råvaror.

”Eget upptiningsskåp idag är en stor fördel vid produktionsledning. Man tänkte länge igenom förvärvet och det tog tid att undersöka tillgängliga alternativ på marknaden, men vi valde tillslut Finncold upptiningsskåp från Kometos”, säger VD Toomas Aul.

”När beslutet var klar levererade Kometos snabbt och smidigt upptiningslösningen till oss och även idrifttagningen gick utan problem. Upptiningsskåpet är i produktion 5 dagar i veckan och är för tillfället en viktig del av vår nya produktionskedja”, säger produktionschef Taavi Tamm.  

 ”Kometos hade referenser, integritet och professionalism, och leveransen gick smidigt från beställning till idrifttagning”, säger en nöjd kund. 

Litet men dynamiskt projekt

Kometos har lång och gedigen erfarenhet av olika lösningar för upptining och temperering samt en stark processkompetens. Genom grundlig beräkning och jämförelse av olika lösningar var Kometos upptiningslösning bästa alternativet för AS Läätsa Kalatööstus.
Upptiningsskåphelhet innehåller all nödvändig teknik med befuktningslösning. Dessutom är Kometos Finncold MTM-1 upptiningsskåp enkelt att placera även i lägre produktionsutrymmen tack vare sin kompakta storlek. 

Kometos levereras innehåller både kyl- och värmeteknik, PLC-automation och el-komponenter, vilket gör det enkelt att installera utrustning på plats. Allt man behöver göra är att sätta kontakten i väggen och upptiningsskåpet är redo för idrifttagning. Det kräver naturligtvis också tryckluft och vatten.

– ”Den här gången tog installationen hos kunden endast två dagar, inklusive slutinstallation och idrifttagning”, berättar försäljningschef Tommi Wirtanen på Kometos.

Lära mer om Finncold -produktgruppen här!

 
 
 
23 / 07 / 19

Landena KG

 • Referenser
 • Alla
 • Finncold - system

Kometos har levererat sitt andra Finncold MTS-18 upptiningsrum till Landena KG i Österrike.

Landena KG i Ennstal-området i Stainach, Österrike, sökte efter en lämplig lösning för upptining av frysta fjäderfän. Att införskaffa ett till upptiningsrum blev aktuellt när produktionen ökade och fabriken byggdes ut. Det nya upptiningsrummet för med sig enorma fördelar i produktionplaneringen.

"Vi undersökte tillgängliga alternativen som finns på marknaden och förvärvet övervägdes under ganska lång tid. Till slut var beslutet dock enkelt, och vi valde ännu en gång Finncold upptiningsrum från Kometos”, säger produktionchef Fabian Rapp.

”Kometos levererade upptiningsrummet snabbt och även idrifttagningen gick utan problem. Det nya upptiningsrummet är i användning 7 dagar i veckan tillsammans med det andra rummet i samma storlek och både rummen är en grundläggande del av vår nya produktionskedja”, fortsätter Rapp.  

”Kometos har en lång och gedigen erfarenhet av olika lösningar för upptining och temperering samt en stark processexpertis. Genom en grundlig utredning och en jämförelse av olika lösningar var Kometos upptiningslösningen återigen det bästa alternativet för Landena KG.
Upptiningsrumshelheten innehåller all nödvändig teknik, inklusive fuktningslösningar, och den här gången inkluderades även ett program för avläsning av historik som extra tillval, som gör det enkelt att följa vad som händer i upptiningsrummen under processen. 

Kometos övergripande expertis och leveranssäkerhet är i en egen klass för sig”, avslutar Rapp.

Färdiga komponenter transporteras till installationsplatsen med lastbil

Kometos levereras innehåller kyl- och värmeteknik, PLC-automation samt elektrisk utrustning. Upptiningsskåpen och -modulerna utrustas färdigt på fabriken i Kauhajoki, varifrån de sedan transporteras till kundens produktionsanläggning för slutmontering på plats. Installationstiden är kort och efter utförda provkörnings- och provupptiningsprocesser samt användarutbildning, är det nya upptiningsrummet genast färdigt för användning.

– ”I det här fallet var installationstiden hos kunden bara 7 dagar, inklusive slutinstallation och idrifttagning samt upptiningstesterna. Förberedelserna på själva installationsplatsen sköts av beställaren”, säger Tommi Wirtanen, försäljningschef på Kometos.

Lära mer om Finncold -produktgruppen här!

 
 
 
« Previous 5