17 / 02 / 22

Kamchatka har kommit närmare Europa, livsmedelsindustrin utvecklas med hjälp av Kometos Oy.

 • Nyheter
 • Finmodules - konstruktioner

Kamchatkahalvön ligger i den östra delen av Ryssland mellan Ochotska havet, Beringshavet och Stilla havet. Halvöns längd är cirka 1 200 kilometer, det bredaste stället är 560 kilometer och arean är cirka 370 000 kvadratkilometer, vilket är något större än Finlands yta. Avståndet från Kauhajoki till Kamchatka är cirka 8 400 kilometer. Huvudnäringen i området är fiske. Näringen i området är koncentrerad till skogs-, snickeri-, gruv- och livsmedelsindustrin. Gruvindustrin producerar kol, järn, guld och koppar. Dessutom bedrivs krabbfiske, boskaps- och fjäderfäuppfödning och renskötsel samt pälsdjursuppfödning och jakt.

Kometos har tecknat ett avtal med Tymlatsky Rybokombinat LLC för leverans av ett  renslakteri av modell T501.9. Bygget av det modulära slakteriet i den norra delen av Kamchatka är planerat att vara klart i augusti 2022. Slakteriets slaktkapacitet är cirka 600 ton/säsong.

I det första skedet planerar Tymlatsky Rybokombinat att distribuera sina produkter inom Ryssland. När det nya slakteriet utvecklas undersöker de aktivt efterfrågan på utländska marknader, inklusive Europa. All Kometos-utrustning uppfyller de krav som EU ställer för livsmedelsföretag. Kometos hjälper också aktivt sina partners att ordna med exportleveranser. Detta inkluderar att utbilda de sakkunniga för att arbeta i enlighet med EU-standarder, att utveckla ett nätverk av köpare i Skandinavien som är världens största marknad för renköttsprodukter, samt konsultstöd under de första exporttransaktionerna.

16 / 10 / 21

Kometos bygger slakteri i Tsabong, Botswana

 • Nyheter
 • Finmodules - konstruktioner

Byggandet av slakteriets grund och infrastruktur har redan påbörjats. Slakterimodulerna levereras till Botswana i mars 2022 och planen är att produktionsverksamheten ska starta hösten 2022. Kometos andel i projektet, som värderas till totalt 14,8 miljoner dollar, avser leveransen av den specifika slaktlinjen och slaktutrymmen i form av modullösningar. "I Tsabong kommer man att dagligen slakta cirka 50-60 nötkreatur eller 300 smådjur. Projektet underlättar även tillväxten i regionens boskapssektor samt sektorns utveckling i riktning mot modern slakt", berättar Kometos försäljningschef Risto Salo.

Enligt president Mokgweetsi Masisi, som talade vid invigningen av slakteriets byggprojekt, kommer det moderna slakteriet att underlätta produktionen och marknadsföringen av boskaps- och viltprodukter samt öka landets exportinkomster. "Det här projektet innebär ett engagemang från Botswanas regering för att utvecklingen ska fördelas jämnt och balanserat. President Masisi konstaterar också att regionen har många utmaningar, såsom dåliga klimatförhållanden och brist på utveckling, och att regionen är känd för boskaps-, smådjurs- och viltproduktion, varför slakteriprojektet är extremt viktigt även för Kgalagadi-distriktet.

Kometos har över 30 års erfarenhet av att bygga livsmedelsanläggningar i form av modulkonstruktioner.

                                                                                                                    (Illustration)

26 / 04 / 21

Finnmark Norge utvecklar sin regionala ekonomi

 • Nyheter
 • Finmodules - konstruktioner

Finnmark Norge, Europas nordligaste region, utvecklar sin regionala ekonomi och livsmedelsindustri i Karasjok. Karasjok är Norges, till ytan, näst största kommun och cirka 80 procent av invånarna är samer och kommunen är hem för bland annat sametinget.

MinBoazu AS, ett företag baserat i Karasjok, investerar i utvecklingen av rennäringen i Finnmarksområdet i Karasjok kommun med ett modernt renslaktsystem som levereras av Kometos Oy som en modulär lösning. Slakteriets kapacitet är cirka 1 000 renar per dag, anläggningens kapacitet når som högst över 30.000 renar per säsong.

"Som ett resultat av många års samarbete var det ett enkelt val att välja slaktmodullösningen tillverkad av Kometos, vilket garanterar en mycket långvarig konstruktion och högkvalitativ hygien för de tillverkade produkterna. Slakteriet kommer att stå klart i början av den kommande slaktsäsongen, säger Lasse Kvernmo, vd för företaget.

04 / 02 / 21

Kometos Oy levererar mobilt slakteri för nötkreatur till Frankrike

 • Nyheter
 • Finmodules - konstruktioner

Kometos Oy har ingått ett avtal om att leverera ett mobilt slakterikomplex med tre fordonskombinationer till det franska företaget Le Boeuf Ethique SAS.

Kometos har levererat flera mobila slakterier. Syftet med slakteriet som ska levereras till Frankrike är ett erbjuda nötköttsbönder slakt av djur hemma på gården och därmed undvika den stress som djuret utsätts för genom djurtransporter och stora slakterier.

"Efter veterinärbesiktningen leder djurets egen skötare djuret till bilen utan brådska och stress. Konceptet för etisk djurhantering förbättrar djurens välbefinnande och köttets kvalitet, liksom lönsamheten när köttet märks korrekt. Allt fler människor vill ha mat som produceras enligt vår verksamhetsmodell och antalet växer hela tiden, berättar Le Boeuf Ethiques VD Emilie Jeanne.

Bild: Ett mobilt slakteri som levererats av Kometos till Sverige, vars kapacitet är 30 djur om dagen.

 

30 / 12 / 18

Meatgard Oy

 • Referenser
 • Alla
 • Finmodules - konstruktioner

Kometos fullt utrustade modulära slakteri och styckningsanläggning för Meatgard Oy blev klar i augusti 2018. När alla arbetsstegen från mottagandet av kreaturen till mognadslagring av köttprodukterna sker inom samma anläggning, effektiveras förädlingskedjan för köttet.

Nyland och Åboregionen har långa traditioner inom jordbruk och boskapsuppfödning. Meatgards slakteriprojekt, som initierades av regionens köttproducenter, föregicks av en flerårig utredning där man grundligt kontrollerade kostnadsberäkningarna och olika byggnadslösningar. Kometos modulära lösning SINA-NL7/1.9 visade sig vara det bästa alternativet för Meatgard.

– Kometos har referenser och professionalism, och den breda omfattningen av leveransen har sparat oss mycket arbete, säger Meatgards VD Raija Rehnberg.

1,5 miljoners totalentreprenad 

De nio modulerna omfattade alla maskiner och utrustning för slakt och skärning, samt all nödvändig teknik: kyllager, utrymmen för biprodukter, personalutrymmen och kontor. Hela investeringsbeloppet för projektet var på 1,5 miljoner Euro. Anläggningen sysselsätter fyra till sex personer.

Förutom moduler och konstruktionsdesign inkluderade Kometos leveranser HVAC, kyl och el, val av processutrustning och tillverkning samt installation, provning och tillverkningsprocess på plats.

Biltransport till installationsplatsen

Slakterikomplexet, bestående av moduler av olika storlekar, slutfördes förutom slutinstallationen i fabriken i Kauhajoki, därifrån den transporterades med biltransport till installationsplatsen till en färdig grund.

– Slutinstallationen på platsen tog drygt en månad inklusive montering av moduler, slutlig installation och implementering. Kunden står för grunden och utomhusområdena, säger Pekka Paloniemi, försäljningschef på Kometos.

Mångsidiga möjligheter

Anläggningen som öppnades i oktober 2018 har en totalyta på 510 m².  Slaktkapacitetet ligger på ca 2000 kreaturer per år.

Nöt och får har egna produktionslinjer på anläggningen och dessutom behandlas grisar och vilt. Vid anläggningens lokaler genomförs alla arbetssteg från mottagning av kreaturer till mognadslagring och förpackning av färdiga köttprodukter.

Detta förbättrar effektiviteten i hela köttförädlingskedjan från producent till konsument - köttets resa till tallriken förkortas, säger Raija.

Lära mer om Finmodules -produktgruppen här!

 
 
« Previous 5