Nedkylningssystem

FINNCOLD nedkylningskåp är utformad så att olika livsmedel kan kylas ner nära till fryspunkten på separata produktvagnar. När produkten kyls ner så att den är halvtinad minskas svinnet, och hygienen och hållbarheten blir bättre när produkterna ska skivas tunnt. Finncold PLC-baserad styrprocessen styr både nerkylning och upptining med hjälp av givare som finns i rummet och vid produkterna. Den kontrollerade kylprocessen utnyttjar växlelvist luftflöde, vilket styrs av speciella luftreglage som finns jämnt fördelade inne i skåpet. Det går att programmera nerkylningen så att det fyller specifika produktkrav, ner till -2° C…-3° C.