Kohmetusjärjestelmät

FINNCOLD kohmetuslaitteisto on suunniteltu elintarvikkeiden kohmettamiseen erillisillä tuotevaunuilla. Kohmetuksen avulla hävikki pienenee sekä hygienia ja säilyvyys lisääntyvät tuotteiden siivutuksessa. Finncold PLC-pohjainen ohjausjärjestelmä ohjaa sekä kohmetusprosessia huone- ja tuoteantureiden avulla että laitteiston sulatusta. Kontrolloidussa jäähdytysprosessissa käytetään hyväksi vaihtuvasuuntaisesti ilmavirtausta, jota ohjataan erityisillä ilmanohjaimilla tasaisesti ympäri kaappia. Ohjelmointi mahdollistaa tuotteen vaatimusten mukaisen jäähdytyksen -2° C…-3° C asti.