Finntray

VÅGLÖSNINGAR MED FLERA HUVUDEN FT-MHW-TF

Produktnummer 1203001010

<>

Vågen med flera huvuden är den idealiska lösningen när exakta portioner vägs vid hög hastighet och kapacitet. Det är möjligt att väga upp till 200 portioner i minuten eller 3 000 kg i timmen för olika produkter.

Inom livsmedelsbranschen används vågar med flera huvuden till olika förpackningsuppgifter i våta och torra miljöer, från potatischips till kycklingfiléer.

Kometos erbjuder lösningar med vågar med flera huvuden som systemintegratör och förenar Kometos egna produkter samt utrustningar från tredje part, såsom lådstängningsmaskiner, metalldetektorer, märkningsmaskiner osv. Från Kometos får du en hel produktionslinje från en enda leverantör.

Kometos egna produkter i olika vågprojekt är: vågens försörjningssystem, distributionsanordningar, lådlinjer, låddemonterare, såsdoserare, doserare för fasta ämnen och olika transportörer, lyftar och hällutrustning.


Produktsäkerhet

Kometos samtliga produkter och system uppfyller Europeiska unionens kvalitetsstandarder och bestämmelser för livsmedelshygien samt Gost- och US-standarder.

De viktigaste bestämmelserna som vi använder för livsmedelshygien är:
- Livsmedelslagen 23 / 2006 ( Jord- och skogsbruksministeriet, Finland)
- EG-förordning 852/2004, om livsmedelshygien
- EG-förordning 853/2004, särskilda hygienregler för livsmedel med animaliskt ursprung
- EG-förordning 854/2004, särskilda bestämmelser för genomförande av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel

Utöver dessa gäller i Finland även särskilt strikta och komplicerade lokala bestämmelser och förordningar om tillredning av livsmedel och djurproduktion. Utrustningen har konstruerats och tillverkats med hänsyn till de lokala bestämmelserna.


Teknisk information

Produkter: köttbullar, nuggets, små korvar, köttkuber (frysta), andra fritt flytande och lite klibbiga produkter.
Höjande transportör
MULTIWEIGH våg med flera huvuden, 12 huvuden
Servicenivå med tvättutrustning för vågens delar.
Distributionsenhet för 3 x 4 format
Djupdragare; 10 cykler/minut med gasspolning
Märkningsenhet, 3 banor
Röntgenenhet
Speciallmodeller för sallader
Lättanvänd, intuitivt användargränssnitt
Räknarprogram tillgängligt
Produktspecifik insamling av produktionsdata
IP 65