Finntray

NESTAN MED VIKTKORRIGERINGSENHETER FT-D-L3

Produktnummer 1202001020

Enheten harterar Nestan-doseringenhet och kontrollvågen som sitter på transportbandet.


Kvalitetsgaranti

Alla Kometos produkter och system har fem (5) års garanti. Den ovanligt långa garantitiden visar att vi litar på vår teknik och design och att vi bara använder högklassiga material och lösningar. Fem års garanti förutsätter att förebyggande och reparerande underhåll av den utrustning som vi levererat utförs av Kometos eller ett av Kometos auktoriserat serviceföretag i enlighet med serviceavtalet. Garantin förutsätter även att kunder ordnar fungerande anslutning till utrustningen för fjärrövervakning. Kometos samtliga produkter uppfyller Europeiska unionens kvalitetskrav på livsmedelshygien. Kometos använder ISO 9001:2008 kvalitetssystem.

Teknisk information

Produkter Flytande såser och marinader upp till Ø 3 mm fasta partiklar, vatten, olja, honung, fil, yoghurt, kvarg, osv.
Doseringsområde Beroende på cylinderdiameter och kolv 10 - 500 mcc beroende på doseringscylinder.
Doseringsnoggrannhet < 1 %
Hastighet 40 - 60 cykler per minut beroende på produkt och portionsvolym.
Manöverdon Eldriven servomotor
Styrsystem Siemens plc färgskärm. Portionsräknare, portionens totala vikt.
Tillämpningar Viktkorrigering av den förpackade produkten med sås eller marinad.
Produktbehållarens volym 30 l, ytans övervakningssensor.
Tillbehör Blandningsenhet, målningsfunktion för doserare även vid viktkorrigering, uppvärmning av produktbehållare, produktens överföringspump.