Finntray

FT LÅDFÖRPACKNINGSLÖSNINGAR

Produktnummer 1201000150

Kometos lådförpackningslinje Finntray är ett flexibelt förpackningssystem för olika produkter, såsom kött- och fiskfiléer, köttskivor och fågel. Linjen lämpar sig även för förpackning av flera komponenter, exempelvis för grönsaksblandningar samt kött- och fiskbitar. Produkterna kan förpackas i olika lådor beroende på kundens behov.

Det finns justerbara lådstapeldemonterare för lådor av olika storlekar. 1—8 arbetsstarioner för manuell förpackning.

Arbetsstationerna kan förses med vågsensorer för att bestämma produktens exakta vikt. Den slutliga vikten kan kompenseras genom att öka mängden sås med Finntray såsdoserare. Andra ingredienser såsom kryddor, ost, osv. kan tillföras till lådorna med doserare.

Enheten kan anslutas till alla lådstängningsmaskiner. Kontrollvågar, metalldetektorer och röntgenmaskiner samt förpackningsrobotar kan inkluderas i leveransen.

Man har valt material och komponenter noga för att garantera god prestanda, hög hygiennivå och effektiv rengöring.


Produktsäkerhet

Kometos samtliga produkter och system uppfyller Europeiska unionens kvalitetsstandarder och bestämmelser för livsmedelshygien samt Gost- och US-standarder.

De viktigaste bestämmelserna som vi använder för livsmedelshygien är:
- Livsmedelslagen 23 / 2006 ( Jord- och skogsbruksministeriet, Finland)
- EG-förordning 852/2004, om livsmedelshygien
- EG-förordning 853/2004, särskilda hygienregler för livsmedel med animaliskt ursprung
- EG-förordning 854/2004, särskilda bestämmelser för genomförande av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel

Utöver dessa gäller i Finland även särskilt strikta och komplicerade lokala bestämmelser och förordningar om tillredning av livsmedel och djurproduktion. Utrustningen har konstruerats och tillverkats med hänsyn till de lokala bestämmelserna.


Teknisk information

Kapacitet 40—60 förpackningar i minuten för 4–6 användare ock 1 komponent. 
Demonterare av lådstapel Eldriven funktion.
Manuellt justerbar demonterare av lådstapel för M4 — M8 plastlådor, frigolit- och papplådor.
Tillval. Transportör till lådstaplar för ca 30 min. produktion.  
Konstruktion AiSi 304 och plaster godkänna för livsmedelsbruk.
Styrsystem Plc Siemens S7, pekskärm i förg. Minne för 30 receptet.
Fjärråtkomst för underhäll.
Insamlings- och lagringsprogram för produktdata som tillval.
IP-klassificering IP 65
Driftspänning 400 V/50 Hz, 16 A
Tryckluftsanslutning 6 bar, 50 l/min
Layout Flera layout alternativ