Finntray

DOSERINGSLINJE FÖR FÄRDIGA MÅLTIDER FT-TP-RM

Produktnummer 1201000200

<>

Kometos Finntray produktionslinje för färdiga måltider är ett flexibelt förpackningssystem för en mängd olika färdiga produkter eller färskvaror såsom ris, makaroner, pasta, spagetti, morötter, potatis, kött, fisk och kräftdjur samt vätskor för färdigmat. Linjerna byggs genom att man kombinerar vikt- och volymbaserade doserare av fasta ämnen samt vätskedoserare.

Produkterna kan förpackas i lådor av olika storlekar och former enligt kundens behov. Det finns justerbara lådstapeldemonterare av för lådor av olika storlekar. Manuella arbetsstationer kan anslutas till linjen för manuell förpackning. Arbetsstationerna kan förses med vågar för att bestämma den förpackade produktens exakta vikt, minimera avfall och maximera nyttan.

Den slutliga vikten kan kompenseras genom att öka mängden säs med Finntray såsdoserare. Andra ingredienser såsom kryddor, smaktillsatser, ost, osv. kan sättas till lådorna med doserare.

Enheten kan anslutas til lådförpackning- och lådstängningmaskiner. Man kan ansluta kontrollvågar, metalldetektorer eller röntgenmaskiner samt förpackningsrobotar till linjen. Kometos levererar en helhetslösning. Man har valt material och komponenter noga för att garantera maximal prestanda, hög hygiennivå och effektiv rengöring.


Kometos samtliga produkter och system uppfyller Europeiska unionens kvalitetsstandarder och bestämmelser för livsmedelshygien samt Gost- och US-standarder.

De viktigaste bestämmelserna som vi använder för livsmedelshygien är:
- Livsmedelslagen 23 / 2006 ( Jord- och skogsbruksministeriet, Finland)
- EG-förordning 852/2004, om livsmedelshygien
- EG-förordning 853/2004, särskilda hygienregler för livsmedel med animaliskt ursprung
- EG-förordning 854/2004, särskilda bestämmelser för genomförande av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel

Utöver dessa gäller i Finland även särskilt strikta och komplicerade lokala bestämmelser och förordningar om tillredning av livsmedel och djurproduktion. Utrustningen har konstruerats och tillverkats med hänsyn till de lokala bestämmelserna.


Teknisk information

Kapacitet 20 – 60 lådor/min. beroende på produkt
Demonterare av lådstapel Manuellt justerbar demonterare av lådstaplar för M4 — M8 -plastlådor.
Frigolit- och kartonglådor som tillval.
Stapeltransportör för tomma lådor för cirka 30 min produktion som tillval.
Konstruktion Material är plaster och rostfritt stål i AiSi 304 -kvaliteter som är godkända för livsmedelsbruk.
Styrsystem Plc Siemens S7 pekskärm i färg.
Fjärråtkomst för underhåll.
Insamlings- och lagringsprogram för data som tillval.
IP-klassificering IP 65
Elanslutning 400 V/50 Hz, 16 A
Tryckluftsanslutning 6 bar, 50 l/min
Layout Flera layoutalternativ
Doseringsenheter, fasta ämnen Dosering enligt vikt eller volym beroende på produkt. 
Doseringsenheter, vätskor Volymbaserad dosering för vätskor och andra pumpbara produkter. Tillval 2 – 6 doseringshuvuden. Målningsfunktion som tillval.
Doseringsenheter för kryddor, osv. Vibrations- eller räffelhjulsdoserare beroende på produkt.