Finntray

DA 2000

Produktnummer 1205002000

Kondensavfuktaren är avsedd för torkning av processutrymmen. Med hjälp av DryAir kan man sänka den relativa fuktigheten efter att man tvättat utrymmen varvid den mikrobiella tillväxthastigheten reduceras och hygiennivån förbättras.

En minskning av den relativa fuktigheten förlänger maskinernas/utrustningens samt konstruktionernas livslängd. Avfuktningsprocessens spillvärme kan användas för uppvärmning.


Kometos samtliga produkter och system uppfyller Europeiska unionens kvalitetsstandarder och bestämmelser för livsmedelshygien samt Gost- och US-standarder.

De viktigaste bestämmelserna som vi använder för livsmedelshygien är:
- Livsmedelslagen 23 / 2006 ( Jord- och skogsbruksministeriet, Finland)
- EG-förordning 852/2004, om livsmedelshygien
- EG-förordning 853/2004, särskilda hygienregler för livsmedel med animaliskt ursprung
- EG-förordning 854/2004, särskilda bestämmelser för genomförande av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel

Utöver dessa gäller i Finland även särskilt strikta och komplicerade lokala bestämmelser och förordningar om tillredning av livsmedel och djurproduktion. Utrustningen har konstruerats och tillverkats med hänsyn till de lokala bestämmelserna.


Teknisk information

Storlek 2405 x 1130 x 2150
Kapacitet 4,5 kg vatten / h (rh 75 %, +15˚C)
Luftmängd 2000 m3 / h
Köldmedium R407
Strålningsvärme 6 kW
Driftspänning 400 V / 50 Hz
Anslutningseffekt 35 A
  Inåtrotations-, blandnings- och ventilationsegenskap med temperaturkontroll. Tidsstyrningventilation/avfuktning och stopp med veckotimer.
TILLVAL:
LUFTRENGÖRINGSSYSTEM
  Bibolär jonisator: Positiva och negativa joner släpps ut luften som korrigerar luftens jonbalans. Jonerna påverkar luftföroreningar, förstör bakterier och flyktiga organiska föreningar.
EFTERKYLMASKIN
  Kanalkylbatteri med en extern kondensor, köldmedium R134A.