FINNCOLD UPPTININGSPROCESS MTM-1

Produktnummer 1101011001


Kometos samtliga produkter och system uppfyller Europeiska unionens kvalitetsstandarder och bestämmelser för livsmedelshygien samt Gost- och US-standarder.

De viktigaste bestämmelserna som vi använder för livsmedelshygien är:
- Livsmedelslagen 23 / 2006 ( Jord- och skogsbruksministeriet, Finland)
- EG-förordning 852/2004, om livsmedelshygien
- EG-förordning 853/2004, särskilda hygienregler för livsmedel med animaliskt ursprung
- EG-förordning 854/2004, särskilda bestämmelser för genomförande av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel

Utöver dessa gäller i Finland även särskilt strikta och komplicerade lokala bestämmelser och förordningar om tillredning av livsmedel och djurproduktion. Utrustningen har konstruerats och tillverkats med hänsyn till de lokala bestämmelserna.


Teknisk information

Storlek 1800 x 1500 x 3100
Kapacitet 1 rullvagn-/ pallplats (500 – 600 kg/process)
Användningsområde -20 °C…+2 °C,
Produkter på hyllor i rullvagnar, i priset ingår en (1) rullvagna.
Upptiningstid Varierar mella produkter / förpackningstyper, riktlinjer:
-20 °C… -2 °C  10 - 12 h
-20 °C…+2 °C  16 - 24 h
Skåpets vikt Totalvikt ca. 650 kg
Kylning Hermetisk kylkompressor
Uppvärmning Uppvärmning med elresistanser
Luftströmning Innerluften cirkuleras med EC-fläkt
PLC styrning Styrsystem KOMETOS
INSTALLATION
Elinstallation 400 V 32 A
Vatten R ½”, min. 4 bar
Tryckluft R ½”, 2,8 bar