FINNCOLD UPPTININGSPROCESS FÖR UTOMHUSBRUK MTC-15

Produktnummer 1101013015


Minimalt med spill

Kometos Finncold upptinings-, frys- och nedkylningssystem är designade och tillverkade med de senaste inverter-, givar- och styrtekniker. Genom mätning av inner- och yttemperaturen hos de produkter som ska smältas anpassas temperaturen och fuktigheten och det snabba luftflödet utan kemiska tillsatser. Den unika processen minimerar svinnet (vätskor och avdunstning), garanterar jämn produktkvalitet och sluttemperaturer via enkla och automatiserade processer. Dessa faktorer ökar kundernas produktivitet på ett märkbart sätt. Vi kan visa detta med hjälp av återbetalningsberäkningar.Teknisk information

Storlek 8890 x 2800 x 3300 (4300)
Kapacitet 9 – 15 europallar (5 400 – 9 000 kg) /process
Användningsområden

-20 °C (-18 °C) …+2 °C,
Produkterna i E2-lådor eller i lastvagnar

-20 °C (-18 °C)  … -2 °C,    Kartonglådor  + upptiningsgaller.

Upptiningsprocessen blir optimal, när produktens starttemperatur är -20 °C (-18 °C) - gäller både för tidsinställd upptining och för s.k. direktupptining.

Upptiningstid varierar beroende på produkt / förpackning, riktlinjer: 
 -20 °C…- 2 °C              8 - 12 h  
 -20 °C…+ 2 °C           12 - 18 h
Konstruktion Integrerat teknikutrymme i upptiningsprocess innehållande kontrollcenter, kylsystem och vatten- och tryckluftsanslutningar för fuktning.
Ram Självbärande svetsad specialbyggd metallram med 8 st. stödben.
Vikt Totalvikt ca. 4 500 kg
TEKNIK AV UPPTININGSPROCESS
Kylning Hermetisk kylkompressor, kylmedium R449, kyleffekt 7,2 kW (-8 °C / +32 °C). Om omgivningstemperaturen är över +32 °C, minskar effekten på kylkompressorn och upptiningstiden förlängs.
Uppvärmning Elresistorer, uppvärmningseffekt 60 kW.
Luftströmning Innerluften cirkuleras med EC-fläktar (3 st.)
Mellannivå / luftdeflektor Mellannivån lyfts och sänks med axelmotorer.
PLC styrning Styrsystem KOMETOS. Manöverpanel vid rummets dörrar. Upptiningssystemet kan kopplas till kundens Ethernet, så att Kometos kan upprätta en serviceförbindelse.
INSTALLATION
Elinstallation 400 V 125 A
Vatten R ½”, 4 bar
Tryckluft R ½”, 2,8 bar
Avlopp Ø 75 mm