FINNCOLD NERKYLNINGSSYSTEM SF

Produktnummer 1103000600

FINNCOLD nedkylningssystem är utformad så att olika livsmedel kan kylas ner nära till fryspunkten på separata produktvagnar. När produkten kyls ner så att den är halvtinad minskas svinnet, och hygienen och hållbarheten blir bättre när produkterna ska skivas tunnt. Finncold PLC-baserad styrprocess styr både nerkylning och upptining med hjälp av givare som finns i rummet och vid produkterna. Den kontrollerade kylprocessen utnyttjar växlelvist luftflöde, vilket styrs av speciella luftreglage som finns jämnt fördelade inne i skåpet. Det går att programmera nerkylningen så att det fyller specifika produktkrav, ner till. -2° C…-3° C.


Kometos samtliga produkter och system uppfyller Europeiska unionens kvalitetsstandarder och bestämmelser för livsmedelshygien samt Gost- och US-standarder.

De viktigaste bestämmelserna som vi använder för livsmedelshygien är:
- Livsmedelslagen 23 / 2006 ( Jord- och skogsbruksministeriet, Finland)
- EG-förordning 852/2004, om livsmedelshygien
- EG-förordning 853/2004, särskilda hygienregler för livsmedel med animaliskt ursprung
- EG-förordning 854/2004, särskilda bestämmelser för genomförande av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel

Utöver dessa gäller i Finland även särskilt strikta och komplicerade lokala bestämmelser och förordningar om tillredning av livsmedel och djurproduktion. Utrustningen har konstruerats och tillverkats med hänsyn till de lokala bestämmelserna.


Teknisk information

Storlek 2350 x 1650 x 3300 (lastningshöjd max. 2000 mm)
Kapacitet 1 vagnplats, (n. 600 kg) / process 
+4 ⁰C…-2 ⁰C produktens yttertemperatur ca. efter 45 min.
Vikt Totalvikt ca. 900 kg
Kylning Ammoniaklösning -35 ºC från kundens lösningsledning, kyleffekt 30 kW.
Luftströmning EC -fläktar (2 st)
Mellannivå / luftdeflektor Fast, integrerad i skåper, RST
Logikstyrning KOMETOS PLC-styrning, integrerad manöverpanel på skåpets ram 
INSTALLATION
Elinstallation 400 V/ 16 A