FINNCOLD FRYSTUNNEL FF-2500

Produktnummer 1104002500

KYLTUNNLARNAS FUNKTION Modulen är uppbyggd av sandwich element (ST-element), som är utvecklade och godkända för livsmedelsindustrin. Den snabba frysningsprocessen möjligtörs av ett effektivt kyl- och luftcirkulationssystem, som finns inbyggt i modulen. Frystunneln kan också användas som ett normalt frysförråd (max. -30 °C).


En ny, snabb processteknik

Kometos Finncold upptinings-, frys- och kylsystem är designade och tillverkade med de senaste inverter-, givar- och styrtekniker. Genom mätning av inne- och yttertemperaturen hos de produkter som ska smältas anpassas temperaturen och fuktigheten och net snabba luftlödet utan kemiska tillsatser. Den unika processen minimerar svinnet (vätskor och avdunstning), garanterar stabil produktkvalitet och sluttemperaturer via enkla och automatiserade processer.

Teknisk information

Storlek 5600 x 2900 x 3500
Kapacitet 6 Europallar (2 500 kg) / Process
Användningsområde +5 °C …-20 °C, nedfrysning med mellangaller, blockstorlek 600 x 400 x 150 mm
Nedfrysningstid Varierar mellan produkter / förpackningstyper.
Riktlinjer: +5 °C…- 20 °C    18 - 22 t
Konstruktion Självbärande, svetsad specialbyggd metallram med 6 st. stödben.
Vikt Totalvikt ca. 4500 kg
INSTALLATION Elinstallation: 400 V / 100A.
Avloppsanslutning för kondensvatten.
Kylning Hermetiskt kylaggregat samt kondensor och förångare, kylmedium R449, kyleffekt 23 kW (-35 °C /+32 °C).
Kylaggregatets förångare avfrostas elektroniskt.
Luftströmning Innerluftens cirkulation i tunneln med propellerfläktar.
Mellannivå / luftdeflektor Fast mellannivå
Styrning Termostatstyrd frysningsprocess. Manövreringsknapparna i dörrkarmarna.