FINNCOLD FRYSTUNNEL FF-10000

Produktnummer 1104010000


En ny, snabb processteknik

Kometos Finncold upptinings-, frys- och kylsystem är designade och tillverkade med de senaste inverter-, givar- och styrtekniker. Genom mätning av inne- och yttertemperaturen hos de produkter som ska smältas anpassas temperaturen och fuktigheten och net snabba luftlödet utan kemiska tillsatser. Den unika processen minimerar svinnet (vätskor och avdunstning), garanterar stabil produktkvalitet och sluttemperaturer via enkla och automatiserade processer.

Teknisk information

Storlek 13400 x 3500 x 3500
Kapacitet 20 Europallar (10 000 kg) / process
Användningsområde +5 °C …-20 °C, nedfrysning på mellangaller, blockstorlek 600 x 400 x 150 mm
Nedfrysningstid Varierar mellan produkter / förpackningstyper, riktlinjer:
+5 °C…- 20 °C   18 - 22 h
Konstruktion Självbärande, svetsad specialbyggd metallram med 8 st. stödben.
Vikt Totalvikt ca. 7 000 kg.
INSTALLATION Elinstallation: 400 V / 260 A.
Avloppsanslutning för kondensvatten.
Kylning Hermetiskt kylaggregat samt kondensor och förångare, kylmedium R449, kyleffekt 4 x 23 kW (-35 °C /+32 °C).  Kylaggregatets förångare avfrostas elektroniskt.
Luftströmning Innerluftens cirkulation i tunneln med propellerfläktar.
Mellannivå / luftdeflektor Fast mellannivå
Styrning Termostatstyrd frysningsprocess. Manövreringsknapparna i dörrkarmarna.