FINNCOLD FRYSLAGER fv-40000

Produktnummer 1104040000


En ny, snabb processteknik

Kometos Finncold upptinings-, frys- och kylsystem är designade och tillverkade med de senaste inverter-, givar- och styrtekniker. Genom mätning av inne- och yttertemperaturen hos de produkter som ska smältas anpassas temperaturen och fuktigheten och net snabba luftlödet utan kemiska tillsatser. Den unika processen minimerar svinnet (vätskor och avdunstning), garanterar stabil produktkvalitet och sluttemperaturer via enkla och automatiserade processer.

Teknisk information

Storlek 13400 x 6900 x 3500
Kapacitet 2 X 36 Europallar (2 X 20 000 kg) / process
Användningsområde -20 °C, FiLo
Konstruktion Självbärande, svetsad specialbyggd metallram med 8 st. stödben.
Vikt Totalvikt ca. 14 000 kg.
INSTALLATION Elinstallation: 400 V / 36 A.
Avloppsanslutning för kondensvatten.
Kylning Hermetiskt kylaggregat samt kondensor och förångare, kylmedium R449, kyleffekt 13 kW (-35 °C /+32 °C).  Kylaggregatets förångare avfrostas elektroniskt.
Luftströmning Innerluftens cirkulation i lager med propellerfläktar.
Styrning Termostatstyrd frysningsprocess. Manövreringsknapparna i dörrkarmarna.