FINMODULES - PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR FÖR LIVMEDELSINDUSTRIN

 

Finmodules tuotantolaitos

FINMODULES – produktionsanläggningar i modulform är problemfria och säkra lösningar vid krav på hygien, effektivitet och hållbarhet.


Våra produktionsanläggningar i modulform lämpar sig för olika livsmedelssektorer och kan skräddarsys för alla behov, då de kan varieras och byggas ut.

FINMODULES PRODUKTER UPPFYLLER FÖLJANDE EU-STANDARDER

• Livsmedelslagen 23 / 2006
• Förordning om livsmedelshygien 852/200/EY
• Hygien för livsmedel av animaliskt ursprung 853 / 2004 / EY
• Offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung 854 / 2004 / EC
• Produktcertifikat Eurofins no EUFI29-20001928C

Kometos verksamhet sker enligt ISO 9001:2015 -certifierade kvalitetssystem.

Modulanläggningarna består av sandwich-element med ekstruderad polystyrenisolering, en konstruktion som är hygiengodkänd för livsmedelsindustrin och tål stor belastning

• ST-Sandwichelement
• Livsmedelsgodkänd
• Styv och robust konstruktion
• Tål och isolerar mot stora temperaturväxlingar (+50 ºC / -50 ºC)

ARGUMENT

• Lång (över 25 års) erfarenhet av modulkonstruktioner för livsmedelsindustrin
• Hygieniska lösningar
• Slittåliga material med lång livslängd
• Projektkunskap
• Pålitliga inhemska och utländska samarbetsparter
• Totalleveranser
• Planering
• Tillverkning
• Processanläggningar
• Husteknik (VVS-EL)
• Installationer och ingångsättning
• Utbildningar, både husteknik- och processutbildning
• Dokumentation
• After-sales -tjänster

REFERENSER

• Slakterier (nöt / gris / lamm / ren)
• Mobilslakterier
• Kötthanteringsanläggningar
• Fiskhanteringsanläggningar
• Hanteringsanläggningar för grönsaker och bär

KOMETOS ENKLA MODULLÖSNING:

Kometos testar produktionsanläggningarna på fabriken innan de levereras. Dessutom för kundens anställda utbildning i specialteknologi, användning och underhåll.