Ydinarvot

Kometoksen ydinarvot näkyvät jokapäiväisessä arjessamme. Ne ovat pysyneet muuttumattomina yrityksen perustamisesta asti.

Asiakaslähtöisyys

Kaikki toimintamme kiteytyy asiakkaaseen ja hänen tarpeisiinsa: ratkaisemme elintarvikeprosesseihin liittyviä ongelmia ja maksimoimme potentiaalin.

Halu uudistua ja saada aikaiseksi

Me olemme jatkuvassa liikkeessä: haluamme kehittyä, uudistua ja saada aikaiseksi.

Kannattava ja vastuullisesti kehittyvä toiminta

Haluamme luonnollisesti tehdä kannattavaa liiketoimintaa, mutta se ei koskaan tapahdu vastuullisuuden kustannuksella: ympäristöstä, ihmisistä ja eläimistä huolehtiminen on meille todella tärkeää.

Yhdessä onnistuminen

Me teemme, kehitymme ja onnistumme yhdessä: voimme ylpeinä sanoa olevamme maailman parhaita!