20 / 06 / 18

Kometos mukana yhteistyöhankkeessa kehittämässä konenäön käyttöä tuotepaketoinnissa

 • Uutiset

Seinäjoen ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen toteuttamassa hankkeessa pyritään löytämään elintarvikealan yrityksille ja laitevalmistajille tuotantotehokkaita ratkaisuja hyödyntämällä automaatiotekniikkaa. Kometos on mukana kehittämässä robotiikan ja konenäön käyttöä elintarviketeollisuuden tuotepakettien laatikoinnissa.

’Viisi vaikuttavaa teknologia-askelta elintarvikealan pk-yrityksissä’ on Seinäjoen ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen toteuttama yhteistyöhanke, jossa on mukana elintarvikealan pk-yrityksiä ja laitevalmistajia. Hankkeessa keskitytään tunnistamaan ja mallintamaan toimintatapoja, joiden avulla yritykset pystyvät lisäämään kilpailukykyä parantamalla kustannustehokkuutta.

Tarkoituksena on löytää yritysten tuotannosta osa-alueita, joita automatisoinnilla voidaan kehittää portaittain.
– Hankkeessa on mahdollista demonstroida ja pilotoida uusia teknologioita, joilla yritykset voivat esimerkiksi nostaa esimerkiksi tuotantokapasiteettia, parantaa laatua tai ergonomisesti hankalia työolosuhteita. Tyypillinen kehityskohde on robotiikka, kertoo hankkeen projektipäällikkö Juha Palomäki Seinäjoen ammattikorkeakoulusta.

 

Päämääränä lisätä asiakkaiden automaatiota konenäön avulla


Kometos tutkii hankkeessa konenäön käyttöä elintarviketeollisuuden tuotepakettien laatikoinnissa.
Yleinen konenäön käyttötapa robotiikassa on noudettavan tuotteen paikoituksen havaitseminen.
Konenäkö tunnistaa paketin automaattisesti, jonka jälkeen robotti laittaa sen oikeaan laatikkoon.

Hankkeessa tähdätään robotiikan ja konenäon kehittämiseen Finntray- annostelujärjestelmälinjoihin. Mukana hankkeessa on Kometos Groupiin kuuluva teollisuusautomaatioyritys KA Control, joka toteuttaa ohjelman robotiikan Kometoksen vastatessa teknologiasta.

Demovaiheessa tutkitaan menetelmien sopivuutta jatkotoimenpiteitä varten. Myöhemmin kokeiluja on tarkoitus hyödyntää Kometoksen omassa tuotannossa. Hankkeelta odotetaan uusia innovaatioita, tuotteistamista sekä tuotekehitystä automaattisen pakkaamisen puolella.
– Tulosten pohjalta on tarkoitus rakentaa asiakaskohtaisia ratkaisuja tuotepakettien pakkaamiseen automaattisesti, kertoo Kometoksen toimitusjohtaja Raimo Niemi, joka on projektin yhteyshenkilönä.

Julkisrahoitteinen ja yleishyödyllinen hanke jatkuu kesäkuulle 2019.
– Kokeiluista hyötyvät sekä mukana olevat yritykset että testaajat, koska opimme samalla mikä toimii ja mikä vaatii vielä kehittämistä, Palomäki kertoo.

 

08 / 06 / 18

Kometoksen Baltian myyntiverkosto vahvistuu

 • Uutiset

01.06.2018 alkaen Baltian maiden projekti- ja huoltomyyntiämme hoitaa Konetec Oü. Sen toiminnasta vastaa Jüri Aaver, joka on osalle Baltian asiakkaistamme ennestään tuttu toimittuaan aiemmin yrityksemme asennus- ja huoltopäällikkönä lähes 10 vuoden ajan.

Jürin tavoittaa puhelimitse +372 50 42133 tai e-mail osoitteesta konetecoy@gmail.com.

03 / 05 / 18

THOMCONT-teurastamomoduuli on elintarviketeollisuuden tarpeisiin kehitetty laajennettava tuotantoratkaisu

 • Uutiset

Kometos Oy on kehittänyt elintarviketeollisuuden tilatarpeisiin teurastamomoduulin, jota voidaan helposti laajentaa esimerkiksi leikkaamo- ja pakkaamotoiminnoilla.

 

42 m² moduulirakenteinen Thomcont-teurastamokokonaisuus sisältää tehokkaat prosessilaitteistot sekä teurastamon LVIS- tekniikan ja kylmätekniikan. Toimitukseen kuuluu laitoksen suunnittelu, rakentaminen sekä asennus-, käyttöönotto-, tekniikka- ja prosessikoulutukset. Kometoksen huolto- ja varaosapalvelut varmistavat laitoksen tehokkaan ja pitkäikäisen käytön.

Laitoksen teurastus- ja jäähdytyskapasiteetti on kuudesta kahdeksaan nautaa päivässä. Teurastuslinja on mitoitettu elopainoltaan 800 kg naudan mukaan. Henkilöstötarve on 2 - 3 teurastajaa ja eläinlääkäri. 4-5 kuukauden toimitusaika ja kohtuullisen pienet investointikustannukset mahdollistavat teurastamotoiminnan aloittamisen myös maatiloilla ja ”kyläteurastamoina”.

 

 

 

Thomcont -laitosten rakentaminen perustuu EU:n elintarvike- ja hygienia-asetuksiin. Tuotanto- ja laitehygienia on keskeinen osa teurastamon toimintaa, jota valvotaan ja ylläpidetään toimitukseen kuuluvan omavalvontajärjestelmän avulla. Laitos koostuu neljästä tilasta, joista sivutuote- ja sosiaalitilat ovat optiona.

 • Tainnutus-, verenlasku-, teurastustila 25 m²
 • Jäähdytystila 13 m², tekniikkatila 1,5 m²
 • Sivutuotekäsittelytila 25 m²
 • Sosiaalitila 25 m²

 

 

Rakenteet ja tekniikka

Moduulin runkorakenne on Kometoksen erikoisvalmisteista teräsputkirunkoa, seinä- ja kattorakenteet elintarvikehyväksyttyä itsekantavaa sandwich-elementtiä. Elementin pintamateriaalina on palonestoaineilla käsitelty lasikuitulaminaatti, sisäpinnoissa antibakteerinen käsittely. Alapohjan kantavan osan muodostava teräsputkipalkisto hitsataan kiinni teräsbetonisokkeliin.

Tilaaja huolehtii seuraavista: 

 • Rakennus- ja ympäristölupien hankinta
 • Viranomaistarkastukset
 • Rakennuksen pohjatyöt Kometoksen antamien ohjeiden ja piirustusten mukaan
 • Sähkö- ja vesiliitäntöjen tuonti ja kytkentä moduulin tekniikkatilaan
 • Viemäröinti moduulin ulkopuolella
 • Pihatyöt ja mahdolliset aitarakennukset
 • Sivutuotteiden varastoiminen ja hävittäminen
 • Laitoksen valvonta- ja hälytyslaitteiden hankinta.

 

 
24 / 04 / 18

Meatgard valitsi Kometoksen teurastamoprojektinsa toteuttajaksi

 • Uutiset

Kometos toimittaa 450 m² teurastamokokonaisuuden Meatgard Ab:lle lnkooseen. Valmiiksi varusteltu modulaarinen laitos valmistuu toukokuussa 2018. “Kometoksella on referenssit ja ammattitaito kunnossa, ja toimituksen laajuus säästää meiltä omaa työtä”, tyytyväinen asiakas kiittelee.

 

Inkoolainen Meatgard Ab aloitti kolmisen vuotta sitten selvitystyön oman teurastamon ja lihankasittelylaitoksen hankkinnasta. Meatgardin toiminnan keskeisinä periaatteina ovat lihaketjun eettisyys ja ekologisesti kestävä toimintatapa. Laitosten hankinnan vaikutukset ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin huomioitiin jo suunnitteluvaiheessa. Meatgardin teurastamohankkeen takana on 20 lihantuottajaa Uudeltamaalta ja Turunmaalta. Parhaillaan käynnissä olevassa osakeannissa yhtiö on laajentamssa osakaspohjaansa.

 

1,5 miljoonan kokonaishanke

Kometoksella on sekä pitkä kokemus moduulirakenteisista elintarvikelaitoksista että vahva prosessiosaaminen teurastuksesta, lihankäsittelystä ja EU-säädöksistä. Perusteellisen kustannuslaskelman ja erilaisten rakennusratkaisujen vertailun pohjalta Kometoksen moduuliratkaisu oli Meatgardille paras vaihtoehto. Yhdeksän moduulin kokonaisuus sisältää kaikki teurastuksen ja lihanleikkuun koneet ja laitteet sekä siihen tarvittavan tekniikan, kylmävarastotilat, sivutuotetilat, sekä henkilökunnan sosiaalitilat ja toimiston. Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 1,5 milj. euroa Laitos työllistää 3-5 henkilöä. 

 

Autokuljetuksena asennuspaikalle

Kometoksen toimitus sisältää moduulien ja rakennesuunnittelun lisäksi LVI:n, kylmätekniikan ja sähköt, prosessilaitteiden valinnan ja valmistuksen sekä paikan päällä tehtävän asennuksen, laitteistojen koekäytön ja valmistusprosessin koulutuksen. Erikokoisista moduuleista koostuva teurastamokokonaisuus varustellaan viimeistelyä vaille valmiiksi Kauhajoen tehtaalla, mistä se siirretään autokuljetuksena asennuspaikalle valmiin perustuksen päälle.

–  Reilun kuukauden asennusaika kohteessa pitää sisällään moduulien yhdistämisen, loppuasennuksen ja käyttöönoton. Perustuksista huolehtii tilaaja, kertoo Kometoksen myyntipäällikkö Pekka Paloniemi.

 

Monipuoliset mahdollisuudet

Syyskuussa 2018 toimintansa aloittavan laitoksen kokonaispinta-ala on 510 m² ja teurastuskapasiteetti 2000 eläinyksikköä vuodessa. Naudalle ja lampaalle on omat tuotantolinjansa ja näiden lisäksi laitoksessa käsitellään sikaa ja riistaa. Laitoksen tiloissa tapahtuu kaikki karjan vastaanotosta valmiiden lihatuotteiden raakakypsyttämiseen ja pakkaamiseen.

– Tämä tehostaa koko lihanjalostusketjun toimintaa tuottajalta kuluttajille saakka - lihan matka lautaselle lyhenee. Eettisyyttä haetaan myös sillä, että lihantuottajat saavat työlleen korvauksen. Tällöin on mahdollisuus hoitaa tuotantoeläimet hyvin, kertoo Meatgardin toimitusjohtaja Raija Rehnberg.

 

Kokonaistoimitus sisältää:

-    erilliset teurastuslinjat ja jäähdyttämöt naudalle ja lampaalle

-    leikkaamo- ja pakkaamotilat

-    raakakypsytysvarastot

-    valmistuotevaraston

-    pakastuskaapin

-    sivutuotetilat

-    henkilökunnan sosiaali- ja toimistotilat

-    tekniset tilat.

 

Lisätietoja:

Meatgard Ab Raija Rehnberg, puh. 045 177 9577 raija.rehnberg@gmail.com

Kometos Oy Pekka Paloniemi gsm 0400 268 192 pekka.paloniemi@kometos.com

 

28 / 03 / 18

Kometos Oy ja FMIC solmivat yhteistyösopimuksen

 • Uutiset

Operatiivinen edustajaverkosto laajenee Kaakkois-Aasiaan - Filippiiniläisestä FMIC:stä tulee Kometoksen 25. kansainvälinen jälleenmyyjä

Kometos Oy ja filippiiniläinen FMIC Food Machinery Industrial Corporation ovat allekirjoittaneet helmikuun alussa yhteistyösopimuksen liittyen Finnmodules-, Finncold- ja Finntray-tuoteryhmien myyntiin, markkinointiin ja huoltoon Filippiineillä ja Kaakkois-Aasiassa.

Sopimuksen allekirjoittivat Kometoksen toimitusjohtaja Raimo Niemi ja FMIC:n liiketoiminnan kehitysjohtaja Vincent P. Bernardino. Yhteistyösopimus kattaa alkuun Filippiinien tasavallan. Jatkossa sopimusta laajennettaneen kattamaan paremmin Kaakkois-Aasiaa FMIC:n toiminnan mukaisesti. Samassa yhteydessä sovittiin ensimmäisen Kometos Finncold-sulatusmoduulin toimittamisesta FMIC:n kautta Max’s Groupille Filippiineille.

Sopimus tärkeä osa Aasian markkinoiden kasvusuunnitelmaa

FMCI:llä on yli 20 vuoden kokemus elintarviketeollisuudesta Filippiineillä. Asiantuntijana yritys on yksi merkittävimpiä toimijoita Kaakkois-Aasian ruoka- ja juomateollisuudessa.

”Kyseisen, hyvin merkittävän, yhteistyösopimuksen avulla Kometos jatkaa kasvusuunnitelmaansa, jossa Aasian markkinoilla on merkittävä rooli strategisena alueena. Sopimuksen myötä Kometoksen operatiivinen edustajaverkosto laajenee kattamaan Kaakkois-Aasian alueen”, toimitusjohtaja Raimo Niemi kertoo.

Vasemmalta: Tommi Wirtanen (myyntipäällikkö, Kometos Oy), Liziel Tecson (tehtaanjohtaja, Max´s Group), Raimo Niemi (toimitusjohtaja, Kometos Oy), Jann Nicolas (tekninen johtaja, Max´s Group) sekä Vincent P. Bernardino (liiketoiminnan kehitysjohtaja, FMIC)

 
« Previous 5