24 / 04 / 18

Meatgard valitsi Kometoksen teurastamoprojektinsa toteuttajaksi

  • Uutiset

Kometos toimittaa 450 m² teurastamokokonaisuuden Meatgard Ab:lle lnkooseen. Valmiiksi varusteltu modulaarinen laitos valmistuu toukokuussa 2018. “Kometoksella on referenssit ja ammattitaito kunnossa, ja toimituksen laajuus säästää meiltä omaa työtä”, tyytyväinen asiakas kiittelee.

 

Inkoolainen Meatgard Ab aloitti kolmisen vuotta sitten selvitystyön oman teurastamon ja lihankasittelylaitoksen hankkinnasta. Meatgardin toiminnan keskeisinä periaatteina ovat lihaketjun eettisyys ja ekologisesti kestävä toimintatapa. Laitosten hankinnan vaikutukset ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin huomioitiin jo suunnitteluvaiheessa. Meatgardin teurastamohankkeen takana on 20 lihantuottajaa Uudeltamaalta ja Turunmaalta. Parhaillaan käynnissä olevassa osakeannissa yhtiö on laajentamssa osakaspohjaansa.

 

1,5 miljoonan kokonaishanke

Kometoksella on sekä pitkä kokemus moduulirakenteisista elintarvikelaitoksista että vahva prosessiosaaminen teurastuksesta, lihankäsittelystä ja EU-säädöksistä. Perusteellisen kustannuslaskelman ja erilaisten rakennusratkaisujen vertailun pohjalta Kometoksen moduuliratkaisu oli Meatgardille paras vaihtoehto. Yhdeksän moduulin kokonaisuus sisältää kaikki teurastuksen ja lihanleikkuun koneet ja laitteet sekä siihen tarvittavan tekniikan, kylmävarastotilat, sivutuotetilat, sekä henkilökunnan sosiaalitilat ja toimiston. Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 1,5 milj. euroa Laitos työllistää 3-5 henkilöä. 

 

Autokuljetuksena asennuspaikalle

Kometoksen toimitus sisältää moduulien ja rakennesuunnittelun lisäksi LVI:n, kylmätekniikan ja sähköt, prosessilaitteiden valinnan ja valmistuksen sekä paikan päällä tehtävän asennuksen, laitteistojen koekäytön ja valmistusprosessin koulutuksen. Erikokoisista moduuleista koostuva teurastamokokonaisuus varustellaan viimeistelyä vaille valmiiksi Kauhajoen tehtaalla, mistä se siirretään autokuljetuksena asennuspaikalle valmiin perustuksen päälle.

–  Reilun kuukauden asennusaika kohteessa pitää sisällään moduulien yhdistämisen, loppuasennuksen ja käyttöönoton. Perustuksista huolehtii tilaaja, kertoo Kometoksen myyntipäällikkö Pekka Paloniemi.

 

Monipuoliset mahdollisuudet

Syyskuussa 2018 toimintansa aloittavan laitoksen kokonaispinta-ala on 510 m² ja teurastuskapasiteetti 2000 eläinyksikköä vuodessa. Naudalle ja lampaalle on omat tuotantolinjansa ja näiden lisäksi laitoksessa käsitellään sikaa ja riistaa. Laitoksen tiloissa tapahtuu kaikki karjan vastaanotosta valmiiden lihatuotteiden raakakypsyttämiseen ja pakkaamiseen.

– Tämä tehostaa koko lihanjalostusketjun toimintaa tuottajalta kuluttajille saakka - lihan matka lautaselle lyhenee. Eettisyyttä haetaan myös sillä, että lihantuottajat saavat työlleen korvauksen. Tällöin on mahdollisuus hoitaa tuotantoeläimet hyvin, kertoo Meatgardin toimitusjohtaja Raija Rehnberg.

 

Kokonaistoimitus sisältää:

-    erilliset teurastuslinjat ja jäähdyttämöt naudalle ja lampaalle

-    leikkaamo- ja pakkaamotilat

-    raakakypsytysvarastot

-    valmistuotevaraston

-    pakastuskaapin

-    sivutuotetilat

-    henkilökunnan sosiaali- ja toimistotilat

-    tekniset tilat.

 

Lisätietoja:

Meatgard Ab Raija Rehnberg, puh. 045 177 9577 raija.rehnberg@gmail.com

Kometos Oy Pekka Paloniemi gsm 0400 268 192 pekka.paloniemi@kometos.com