20 / 06 / 18

Kometos mukana yhteistyöhankkeessa kehittämässä konenäön käyttöä tuotepaketoinnissa

  • Uutiset

Seinäjoen ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen toteuttamassa hankkeessa pyritään löytämään elintarvikealan yrityksille ja laitevalmistajille tuotantotehokkaita ratkaisuja hyödyntämällä automaatiotekniikkaa. Kometos on mukana kehittämässä robotiikan ja konenäön käyttöä elintarviketeollisuuden tuotepakettien laatikoinnissa.

’Viisi vaikuttavaa teknologia-askelta elintarvikealan pk-yrityksissä’ on Seinäjoen ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen toteuttama yhteistyöhanke, jossa on mukana elintarvikealan pk-yrityksiä ja laitevalmistajia. Hankkeessa keskitytään tunnistamaan ja mallintamaan toimintatapoja, joiden avulla yritykset pystyvät lisäämään kilpailukykyä parantamalla kustannustehokkuutta.

Tarkoituksena on löytää yritysten tuotannosta osa-alueita, joita automatisoinnilla voidaan kehittää portaittain.
– Hankkeessa on mahdollista demonstroida ja pilotoida uusia teknologioita, joilla yritykset voivat esimerkiksi nostaa esimerkiksi tuotantokapasiteettia, parantaa laatua tai ergonomisesti hankalia työolosuhteita. Tyypillinen kehityskohde on robotiikka, kertoo hankkeen projektipäällikkö Juha Palomäki Seinäjoen ammattikorkeakoulusta.

 

Päämääränä lisätä asiakkaiden automaatiota konenäön avulla


Kometos tutkii hankkeessa konenäön käyttöä elintarviketeollisuuden tuotepakettien laatikoinnissa.
Yleinen konenäön käyttötapa robotiikassa on noudettavan tuotteen paikoituksen havaitseminen.
Konenäkö tunnistaa paketin automaattisesti, jonka jälkeen robotti laittaa sen oikeaan laatikkoon.

Hankkeessa tähdätään robotiikan ja konenäon kehittämiseen Finntray- annostelujärjestelmälinjoihin. Mukana hankkeessa on Kometos Groupiin kuuluva teollisuusautomaatioyritys KA Control, joka toteuttaa ohjelman robotiikan Kometoksen vastatessa teknologiasta.

Demovaiheessa tutkitaan menetelmien sopivuutta jatkotoimenpiteitä varten. Myöhemmin kokeiluja on tarkoitus hyödyntää Kometoksen omassa tuotannossa. Hankkeelta odotetaan uusia innovaatioita, tuotteistamista sekä tuotekehitystä automaattisen pakkaamisen puolella.
– Tulosten pohjalta on tarkoitus rakentaa asiakaskohtaisia ratkaisuja tuotepakettien pakkaamiseen automaattisesti, kertoo Kometoksen toimitusjohtaja Raimo Niemi, joka on projektin yhteyshenkilönä.

Julkisrahoitteinen ja yleishyödyllinen hanke jatkuu kesäkuulle 2019.
– Kokeiluista hyötyvät sekä mukana olevat yritykset että testaajat, koska opimme samalla mikä toimii ja mikä vaatii vielä kehittämistä, Palomäki kertoo.