29 / 11 / 18

Meatgard valde Kometos som projektansvarig för sitt slakteriprojekt:

  • Nyheter

Kometos levererar en slakterilösning för Meatgard Ab i Ingo. Det fullutrustade modulära slakteriet ska stå klart i maj 2018.

Ingo-företaget Meatgard Ab påbörjade ett projekt för att starta ett eget slakteri och en egen köttanläggning. Kärnprinciperna för Meatgards verksamhet är hög etik i hela köttkedjan och ett ekologiskt hållbart sätt att arbeta. Anläggningarnas påverkan på miljö och djurskydd har beaktats redan i planeringsstadiet.

Bakom Meatgards slakteriprojekt står 20 köttproducenter från Nyland och Åboland. I den pågående emissionen utökar bolaget antalet aktieägare.

1,5 miljoners totalentreprenadsprojekt

Kometos har både lång erfarenhet av modulära livsmedelsfabriker och starka processkunskaper om slakt, kötthantering och EU-lagstiftning.

Efter en grundlig kostnadsberäkning och jämförelse av olika bygglösningar var Kometos modullösning det bästa alternativet för Meatgard.

Byggnaden, som är sammansatt av nio moduler, innehåller allt som behövs för köttproduktion, så som alla slakt- och skärmaskiner och utrustning samt nödvändig teknik, kylförråd, utrummen för biprodukter samt personalens sociala utrymmen och kontor. Projektets totala investering är cirka 1,5 miljoner.  Anläggningen sysselsätter 3-5 personer. 

Lastbilstransport till installationsplatsen

Förutom moduler och konstruktionsdesign innefattar Kometos leverans HVAC, kylteknik och el, ett urval kyltekniska maskiner, inklusive tillverkning och installation på plats, testning av utrustning och utbildning av tillverkningsprocessen.

Slakteriet, som består av olika stora moduler, byggs till isntallationsklart skick i fabriken i Kauhajoki, därifrån det transporteras med lastbil till installationsplatsen och installeras på den färdiga grunden.

– Det tar drygt en månad att bli klar med hela installationsarbetet från ihopsättandet av modulerna till slutinstallation och driftsättning.  Beställaren står för grunden, berättar Kometos försäljningschef Pekka Paloniemi.

 Mångsidig anläggning 

Slakteriet, som startar sin verksamhet i septemr 2018 har en golvyta på 510 m2 och slaktkapacitet av 2000 slaktdjur per år. Nötkreaturen och fåren har sina egna produktionslinjer och förutom dessa, tar anläggningen emot grisar och vilt.  Inne i anläggningen sker allt från boskapsmottagning till upphängningen för mognadsprocessen för rå kött till förpackning.

– Detta förenklar produktionskedjan från producenten hela vägen till konsumenten - köttet kommer snabbare till våra tallrikar. I det etiska tänket ingår också att köttproducenterna ska få lön för sitt arbete. Då kan man sköta om sina produktionsdjur på ett bra sätt, berättar Meatgards VD Raija Rehnberg.

I totalleveransen ingår:

-    separata slaktlinjer för nötkreatur och får

-    stycknings- och förpackningslokaler

-    mognadsrum för kött

-    lager för färdiga produkter

-    frysskåp

-    utrymmen för biprodukter

-    personal- och kontorsutrymmen

-    tekniska utrymmen.

Mera information:

Meatgard Ab Raija Rehnberg, tel. 045 177 9577 raija.rehnberg@gmail.com

Kometos Oy Pekka Paloniemi gsm 0400 268 192 pekka.paloniemi@kometos.com