09 / 10 / 20

Kometos investerar i USA:s livsmedelsmarknad

  • Nyheter
  • Finncold - system

Med projektet Business Finland / Tempo har Kometos lyckats bra i sitt pilotprojekt på den amerikanska marknaden för livsmedelsteknologi. Kometos är känt över hela världen som marknadsledande inom kategorin upptining/temperaturhållning av livsmedel.

I samarbete med amerikanska underentreprenörer öppnas nu en stor marknad för livsmedelsteknologi i Nordamerika. Den första leveransen av upptiningsenheter kommer att ske senare i år till en av de största restaurangkedjorna i USA. Upptiningskapaciteten för denna enhet är mer än 20 000 kg/process.

Inträdet på den nordamerikanska marknaden för livsmedelsteknologi krävde att produkterna modifieras för att uppfylla lokala krav från myndigheter och användare, vilka avsevärt skiljer sig åt jämfört med europeiska standarder t.ex. för elektriska system.

 

Busstyrda fläktar för den amerikanska marknaden. Fläktarna kan användas för att justera fläktens varvtal från 0 till 100 % vilket även minskar värmeenergin som alstras av elmotorn i samma omfattning. Detta är en av de viktiga egenskaperna vid kontrollerad upptining av livsmedel t.ex. när man kontrollerar produktens yttemperatur.