06 / 11 / 20

Leverans av Kometos Spiran vågdispenser till Domretor

  • Nyheter
  • Finntray - system

Kometos volym- eller viktbaserade Spiran-dispensrar är den perfekta lösningen för komponentdosering inom livsmedelsindustrin, där doseringsnoggrannhet, snabbhet, enkla produktbyten och mångsidig styrbarhet är absoluta förutsättningar. Domretor Oy ville att investeringen framför allt skulle gynna kostnadseffektiviteten i produktionen, säger företagets VD Åsa Alanko.

Tuomas Paloviita från Kometos Oy berättar att Kometos kan erbjuda kunderna en möjlighet att testa sina produkter med våra dispensrar i Kometos lokaler: ”Kunden kan skicka sina produkter till oss för testning. Vi har de kylförvaringsanläggningar som livsmedelsindustrin kräver och så klart behövlig utrustning för att provköra dem. Vi kan antingen filma testerna eller bäst av allt; kunden kan själv vara på plats när vi testar deras produkt. På så sätt hittar vi snabbt rätt doseringslösning för varje produkt.”

Kometos kan även leverera andra produkter i samband med Spiran-dispensrarna, så som trågdelare, skänkvagnslyft och svänganordningar, transportörer, vätskedispensrar, kontrollvågar, metalldetektorer och Tecnovac-trågförslutare.

Bilden tagen i Kometos testutrymmen efter leveransens FAT-Test.

 

15 / 10 / 20

Utökad biltvättstyrka till västkusten i Finland

  • Nyheter
  • Finmodules - biltvätt

Kometos har ingått ett avtal om att leverera en ny biltvätt till Raumo. De första bilarna kommer att kunna köra in i tvätten i början av 2021.

Kometos har över tjugo års erfarenhet av att bygga modulära biltvättar, och företaget har varit en del av utvecklingen som lett till att Finlands genomsnittliga biltvättvolym nästan fördubblats de senaste åren. Tidigare var det genomsnittliga antalet tvättar per år 3,6 / bil, för närvarande är denna siffra cirka 6 tvättar / bil.

ABC Prisma Linnainmaa Tammerfors, FMA-biltvättgatan (år 2019)

09 / 10 / 20

Kometos investerar i USA:s livsmedelsmarknad

  • Nyheter
  • Finncold - system

Med projektet Business Finland / Tempo har Kometos lyckats bra i sitt pilotprojekt på den amerikanska marknaden för livsmedelsteknologi. Kometos är känt över hela världen som marknadsledande inom kategorin upptining/temperaturhållning av livsmedel.

I samarbete med amerikanska underentreprenörer öppnas nu en stor marknad för livsmedelsteknologi i Nordamerika. Den första leveransen av upptiningsenheter kommer att ske senare i år till en av de största restaurangkedjorna i USA. Upptiningskapaciteten för denna enhet är mer än 20 000 kg/process.

Inträdet på den nordamerikanska marknaden för livsmedelsteknologi krävde att produkterna modifieras för att uppfylla lokala krav från myndigheter och användare, vilka avsevärt skiljer sig åt jämfört med europeiska standarder t.ex. för elektriska system.

 

Busstyrda fläktar för den amerikanska marknaden. Fläktarna kan användas för att justera fläktens varvtal från 0 till 100 % vilket även minskar värmeenergin som alstras av elmotorn i samma omfattning. Detta är en av de viktiga egenskaperna vid kontrollerad upptining av livsmedel t.ex. när man kontrollerar produktens yttemperatur.

12 / 06 / 20

Finncold upptiningssystem till Schweiz

  • Nyheter
  • Finncold - system

En av våra existerande kunder utökar sin upptiningskapacitet med Kometos moderna system.

Samtidigt är det de första leveranserna i vårt utvecklingsprojekt, där installationsarbetet och teknisk provningsdrift samt överlåtelse sker med en virtuell- / online-installation.

09 / 06 / 20

Utökad biltvättvolym till Helsingfors, Finland

  • Nyheter
  • Finmodules - biltvätt

I går lastades modulerna för tvättgatan och tre (3) självserveringhallar som ska installeras i Gräsviken på vår fabrik i Kauhajoki. I går kväll lyftes modulerna på plats och installationen kan börja.

« Previous 5