Finncold

FINNCOLD UPPTININGSSKÅP MTM-2

Produktnummer 1101011002

FINNCOLD logiskt styrda upptiningssystem för frysta livsmedel bygger på en kontrollerad upptiningsprocess där temperatur, luftstömning och fuktinnehåll kan styras med hjälp av temperatur- och fuktgivare. Givarna kontrollerar produktens yt- / innertemperatur, rumstemperatur och fukthalt. Luftstömningarna styrs med EC -fläktar som styrs av frekvensomformare.

Upptiningssystemen är även upprustade med kylanläggning som håller önskad temperatur (max. 48 timmar), när önskad temperatur är nådd. Lagertemperatur = önskad temperatur, tills programmet avbryts.

Kylanläggningen ger också en möjlighet tills tidsinställdupprining (max. 48 timmar). Produkterna kan ställas in i rummet i förväg och upptiningsprocessen kan påbörjas vid önskad tid. Då fungerar rummet som en kylanläggning  (max. -6 °C), tills upptiningsprocessen påbörjas med en timer.
Teknisk information

Storlek 2600 x 2500 (2200) x 3100
Kapacitet 2 rullvagn- / pallplats (1000 – 1200 kg/process)
Användningsområde  -20 °C…+2 °C,
Produkter i rullvagn i E2-lådor.
Upptiningstid Varierar mellaprodukter / förpackningstyper, riktlinjer:
-20 °C…-2 °C  10 - 12 h
-20 °C…+2 °C 16 - 24 h
Skåpets vikt Totalvikt ca. 850 kg.
Kylning Hermetisk kylkompressor
Uppvärmning Uppvärmning med elresistanser
Luftströmning Innerluften med EC-fläktar
PLC styrning Styrsystem KOMETOS
INSTALLATION
Elinstallation 400 V 63 A
Vatten R ½”, min. 4 bar
Tryckluft R ½”, 2,8 bar