FINNCOLD UPPTININGSRUM MTS-9

Produktnummer 1101012009Teknisk information

Storlek 5940 x 2800 x 3100
Kapacitet 6 – 9 europallar (3 600 – 5 400 kg) / process
Användningsområden

 -20 °C (-18 °C) …+2 °C,
Produkter i E2-lådor eller i lastvagnar.
-20 °C (-18 °C) … -2 °C,
Produkter i E2-lådor, i lastvagnar eller kartonglådor + upptiningsgaller.

Upptiningsprocessen blir optimal, när produktens starttemperatur är -20 °C (-18 °C) - gäller både för tidsinställd upptining och för s.k. direktupptining.

Upptiningstid Varierar mella produkter / förpackningstyper, riktlinjer:
-20 °C…- 2 °C                                    8 - 12 h
-20 °C…+ 2 °C                                 12 - 18 h
INSTALLATION  
Elinstallation 400 V 100 A
Vatten ½”, 4 bar
Tryckluft R ½”, 2,8 bar
MASKINTEKNIK
Kylning Hermetisk kylkompressor, kylmedel R449, kyleffekt 4,7 kW (-10 °C / +32 °C). Om den omgivande temperaturen överstiger +32 °C, minskar kylkompressorns effektivitet och då blir även upptiningstiden längre.
Uppvärmning Med elektriska motstånd, uppvärmningseffekt 45 kW.
Luftströmning Luftströmningen med inverterad styrd EC-fläktar (3 st).
Mellannivå / luftdeflektor Mellannivån lyfts och sänks med spindelmotorer
Styrsystem PLC-styrning: Styrningslogik Omron / KOMETOS. Upptiningssystemet ansluts till kundens Ethernet-nätverk, och Kometos har då möjlighet till serviceanslutning. IP-addresser från kunden. Ethernet-anslutningen gör det möjligt att hämta upptiningsdata från PLC:n.
OPTION Frysning -6 °C
Kapasitet 3000 kg