FINNCOLD UPPTININGSRUM MTS-18

Produktnummer 1101012018

<>
Teknisk information

Storlek 9615 x 2800 x 3100
Kapacitet 12 – 18 europallar (7 200 – 10 800 kg) / process
Användningsområde

 -20 °C (-18 °C) … -2 °C,
Produkter i E2-lådor, i lastvagnar eller i kartonglådor + upptiningsgaller.

Upptiningsprocessen blir optimal, när produktens starttemperatur är -20 °C (-18 °C) - gäller både för tidinställd upptining och för s.k. direktupptining.

Upptiningstid Varierar mella produkter / förpackningstyper, riktlinjer:
-20 °C…- 2 °C                                    8 - 12 h
INSTALLATION  
Elinstallation 400 V 125 A
Vatten R ½”, 4 bar
Tryckluft R ½”, 2,8 bar
MASKINTEKNIK
Kylning Hermetisk kylkompressor, kylmedel R449, kyleffekt 7,2 kW (-10 °C / +32 °C). Om den omgivande temperaturen överstiger +32 °C, minskar kylkompressornseffektivitet och då blir även upptiningstiden längre.
Uppvärmning Med elektriska motstånd, uppvärmningseffekt 60 kW.
Luftströmning Luftströmningen med inverterad styrd EC-fläktar (3 st).
Mellannivå / luftdeflektor Mellannivån lyfts och sänks med spindelmotorer.
Styrsystem PLC-styrning: Styrningslogik Omron / KOMETOS. Upptiningssystemet ansluts till kundens Ethernet-nätverk, och Kometos har då möjlighet till serviceanslutning. IP-addresser från kunden. Ethernet-anslutningen gör det möjligt att hämta upptiningsdata från PLC:n.
OPTION Frysning -6 °C
Kapacitet 3000 kg.