Finncold

FINNCOLD UPPTININGSRUM MTS-18

Produktnummer 1101012018

FINNCOLD logiskt styrda upptiningssystem för frysta livsmedel bygger på en kontrollerad upptiningsprocess där temperatur, luftstömning och fuktinnehåll kan styras med hjälp av temperatur- och fuktgivare. Givarna kontrollerar produktens yt- / innertemperatur, rumstemperatur och fukthalt. Luftstömningarna styrs med EC -fläktar som styrs av frekvensomformare.

Upptiningssystemen är även upprustade med kylanläggning som håller önskad temperatur (max. 48 timmar), när önskad temperatur är nådd. Lagertemperatur = önskad temperatur, tills programmet avbryts.

Kylanläggningen ger också en möjlighet tills tidsinställdupprining (max. 48 timmar). Produkterna kan ställas in i rummet i förväg och upptiningsprocessen kan påbörjas vid önskad tid. Då fungerar rummet som en kylanläggning  (max. -6 °C), tills upptiningsprocessen påbörjas med en timer.
Teknisk information

Storlek 9615 x 2800 x 3100
Kapacitet 6 – 18 europallar (3 600 – 10 800 kg) / process
Användningsområde  -20 °C (-18 °C) … -2 °C,
Kartonglådor + upptiningsgaller.
Upptiningsprocessen blir optimal, när produktens starttemperatur är -20 °C (-18 °C) - gäller både för tidinställd upptining och för s.k. direktupptining.
Upptiningstid Varierar mella produkter / förpackningstyper, riktlinjer:
-20 °C…- 2 °C                                    8 - 12 h
INSTALLATION  
Elinstallation 400 V 125 A
Vatten R ½”, 4 bar
Tryckluft R ½”, 2,8 bar
Avlopp Ø 48 mm
MASKINTEKNIK
Kylning Hermetisk kylkompressor
Uppvärmning Uppvärmning med elresistanser
Luftströmning Innerluften cirkuleras med EC-fläktar
Mellannivå / luftdeflektor Mellannivån lyfts och sänks med axelmotorer.
PLC styrning KOMETOS styrlogik