Finncold

FINNCOLD UPPTININGSRUM MTS-15

Produktnummer 1101012015

FINNCOLD logiskt styrda upptiningssystem för frysta livsmedel bygger på en kontrollerad upptiningsprocess där temperatur, luftstömning och fuktinnehåll kan styras med hjälp av temperatur- och fuktgivare. Givarna kontrollerar produktens yt- / innertemperatur, rumstemperatur och fukthalt. Luftstömningarna styrs med EC -fläktar som styrs av frekvensomformare.

Upptiningssystemen är även upprustade med kylanläggning som håller önskad temperatur (max. 48 timmar), när önskad temperatur är nådd. Lagertemperatur = önskad temperatur, tills programmet avbryts.

Kylanläggningen ger också en möjlighet tills tidsinställdupprining (max. 48 timmar). Produkterna kan ställas in i rummet i förväg och upptiningsprocessen kan påbörjas vid önskad tid. Då fungerar rummet som en kylanläggning  (max. -6 °C), tills upptiningsprocessen påbörjas med en timer.


Minimalt med spill

Kometos Finncold upptinings-, frys- och nedkylningssystem är designade och tillverkade med de senaste inverter-, givar- och styrtekniker. Genom mätning av inner- och yttemperaturen hos de produkter som ska smältas anpassas temperaturen och fuktigheten och det snabba luftflödet utan kemiska tillsatser. Den unika processen minimerar svinnet (vätskor och avdunstning), garanterar jämn produktkvalitet och sluttemperaturer via enkla och automatiserade processer. Dessa faktorer ökar kundernas produktivitet på ett märkbart sätt. Vi kan visa detta med hjälp av återbetalningsberäkningar.

Teknisk information

Storlek 8145 x 2800 x 3100
Kapacitet 6 – 15 europallar (3600 – 9000 kg) / process
Användningsområde  -20 °C (-18 °C) …+2 °C,
Produkter i E2-lådor eller i lastvagnar.
-20 °C (-18 °C) … -2 °C,
Kartonglådor + upptiningsgaller.
Upptiningsprocessen blir optimal, när produktens starttemperatur är -20 °C (-18 °C) - gäller både för tidinställd upptining och för s.k. direktupptining.
Upptiningstid Varierar mella produkter / förpackningstyper, riktlinjer:
-20 °C…- 2 °C                                   8 - 12 h
-20 °C…+ 2 °C                                 12 - 18 h
INSTALLATION  
Elinstallation 400 V 125 A
Vatten ½”, 4 bar
Tryckluft R ½”, 2,8 bar
Avlopp Ø 48 mm
MASKINTEKNIK
Kylning Hermetisk kylkompressor
Uppvärmning Med elresistorer, värme effekt 60 kW
Luftströmning Innerluften cirkuleras med EC –fläktar
Mellannivå / luftdeflektor Mellannivån lyfts och sänks med axelmotorer
PLC styrning KOMETOS styrlogik