FINNCOLD UPPTININGSRUM MTS-12

Produktnummer 1101012012

<>


Kontrollerad upptiningsprocess

Kometos Finncold upptinings-, frys- och nedkylningssystem är designade och tillverkade med de senaste inverter-, givar- och styrtekniker. Genom mätning av inner- och yttemperaturen hos de produkter som ska smältas anpassas temperaturen och fuktigheten och det snabba luftflödet utan kemiska tillsatser. Den unika processen minimerar svinnet (vätskor och avdunstning), garanterar jämn produktkvalitet och sluttemperaturer via enkla och automatiserade processer. Dessa faktorer ökar kundernas produktivitet på ett märkbart sätt. Vi kan visa detta med hjälp av återbetalningsberäkningar.

Teknisk information

Storlek 6675 x 2800 x 3100
Kapacitet 6 – 12 europallar (3 600 – 7 200 kg) / process
Användningsområden

 -20 °C (-18 °C) …+2 °C,
Produkter i E2-lådor eller i lastvagnar.
-20 °C (-18 °C) … -2 °C,
Produkter i E2-lådor, i lastvagnar eller kartonglådor + upptiningsgaller.

Upptiningsprocessen blir optimal, när produktens starttemperatur är -20 °C (-18 °C) - gäller både för tidsinställd upptining och för s.k. direktupptining.

Upptiningstid Varierar mella produkter / förpackningstyper, riktlinjer:
-20 °C…- 2 °C                                    8 - 12 h
-20 °C…+ 2 °C                                 12 - 18 h
INSTALLATION  
Elinstallation 400 V 125 A
Vatten ½”, 4 bar
Tryckluft R ½”, 2,8 bar
MASKINTEKNIK
Kylning Hermetisk kylkompressor, kylmedel R449, kyleffekt 7,2 kW (-10 °C / +32 °C). Om den omgivande temperaturen överstiger +32 °C, minskar kylkompressorns effektivitet och då blir även upptiningstiden längre.
Uppvärmning Med elektriska motstånd, uppvärmningseffekt 60 kW.
Luftströmning Luftströmningen med inverterad styrd EC-fläktar (3 st).
Mellannivå / luftdeflektor Mellannivån lyfts och sänks med spindelmotorer
Styrsystem PLC-styrning: Styrningslogik Omron / KOMETOS. Upptiningssystemet ansluts till kundens Ethernet-nätverk, och Kometos har då möjlighet till serviceanslutning. IP-addresser från kunden. Ethernet-anslutningen gör det möjligt att hämta upptiningsdata från PLC:n.
OPTION Frysning -6 °C
Kapasitet 3000 kg