Finncold

FINNCOLD UPPTININGSMODUL MTC-15

Produktnummer 1101013015

FINNCOLD logiskt styrda upptiningssystem för frysta livsmedel bygger på en kontrollerad upptiningsprocess där temperatur, luftstömning och fuktinnehåll kan styras med hjälp av temperatur- och fuktgivare. Givarna kontrollerar produktens yt- / innertemperatur, rumstemperatur och fukthalt. Luftstömningarna styrs med EC -fläktar som styrs av frekvensomformare.

Upptiningssystemen är även upprustade med kylanläggning som håller önskad temperatur (max. 48 timmar), när önskad temperatur är nådd. Lagertemperatur = önskad temperatur, tills programmet avbryts.

Kylanläggningen ger också en möjlighet tills tidsinställdupprining (max. 48 timmar). Produkterna kan ställas in i rummet i förväg och upptiningsprocessen kan påbörjas vid önskad tid. Då fungerar rummet som en kylanläggning  (max. -6 °C), tills upptiningsprocessen påbörjas med en timer.
Teknisk information

Storlek 8890 x 2800 x 3100
Kapacitet 9 – 15 europallar (5400 – 9000 kg) /process
Användningsområden  -20 °C (-18 °C) …+2 °C,
Produkterna i E2-lådor eller i lastvagnar -20 °C (-18 °C)  … -2 °C,    Kartonglådor  + upptiningsgaller
Upptiningsprocessen blir optimal, när produktens starttemperatur är -20 °C (-18 °C) - gäller både för tidsinställd upptining och för s.k. direktupptining.
Upptiningstid varierar beroende på produkt / förpackning, riktlinjer: 
 -20 °C…- 2 °C              8 - 12 h  
 -20 °C…+ 2 °C           12 - 18 h
Konstruktion Integrerat teknikutrymme i container innehållande kontrollcenter, kylsystem och vatten- och tryckluftsanslutningar för fuktning.
Ram Självbärande svetsad specialbyggd metallram med 8 st. stödben.
Vikt Totalvikt ca. 4 500 kg
MASKINTEKNIK
Kylning Hermetisk kylkompressor, kylmedium R404, kyleffekt 7,2 kW (-8 °C / +32 °C). Om omgivningstemperaturen är över +32 °C, minskar effekten på kylkompressorn och upptiningstiden förlängs.
Uppvärmning Elresistorer, uppvärmningseffekt 60 kW.
Luftströmning Innerluften cirkuleras med EC-fläktar (3 st.)
Mellannivå / luftdeflektor Mellannivån lyfts och sänks med axelmotorer.
PLC styrning Styrsystem KOMETOS. Manöverpanel vid rummets dörrar. Upptiningssystemet kan kopplas till kundens Ethernet, så att Kometos kan upprätta en serviceförbindelse.
INSTALLATION
Elinstallation 400 V 125 A
Vatten R ½”, 4 bar
Tryckluft R ½”, 2,8 bar
Avlopp Ø 48 mm