FINNCOLD UPPTININGSMODUL MTC-15

Produktnummer 1101013015
Teknisk information

Storlek 8890 x 2800 x 3300 (4300)
Kapacitet 9 – 15 europallar (5 400 – 9 000 kg) /process
Användningsområden

-20 °C (-18 °C) …+2 °C,
Produkterna i E2-lådor eller i lastvagnar

-20 °C (-18 °C)  … -2 °C,    Kartonglådor  + upptiningsgaller.

Upptiningsprocessen blir optimal, när produktens starttemperatur är -20 °C (-18 °C) - gäller både för tidsinställd upptining och för s.k. direktupptining.

Upptiningstid varierar beroende på produkt / förpackning, riktlinjer: 
 -20 °C…- 2 °C              8 - 12 h  
 -20 °C…+ 2 °C           12 - 18 h
Konstruktion Integrerat teknikutrymme i container innehållande kontrollcenter, kylsystem och vatten- och tryckluftsanslutningar för fuktning.
Ram Självbärande svetsad specialbyggd metallram med 8 st. stödben.
Vikt Totalvikt ca. 4 500 kg
MASKINTEKNIK
Kylning Hermetisk kylkompressor, kylmedium R449, kyleffekt 7,2 kW (-8 °C / +32 °C). Om omgivningstemperaturen är över +32 °C, minskar effekten på kylkompressorn och upptiningstiden förlängs.
Uppvärmning Elresistorer, uppvärmningseffekt 60 kW.
Luftströmning Innerluften cirkuleras med EC-fläktar (3 st.)
Mellannivå / luftdeflektor Mellannivån lyfts och sänks med axelmotorer.
PLC styrning Styrsystem KOMETOS. Manöverpanel vid rummets dörrar. Upptiningssystemet kan kopplas till kundens Ethernet, så att Kometos kan upprätta en serviceförbindelse.
INSTALLATION
Elinstallation 400 V 125 A
Vatten R ½”, 4 bar
Tryckluft R ½”, 2,8 bar
Avlopp Ø 75 mm