FINNCOLD FRYSTUNNEL FF-10000

Produktnummer 1104010000


Enkel modullösning

Kometos Finmodules produktionsanläggningar med modulära konstruktioner är standardiserade, vilket förenklar senare utbyggnation när kundens produktion ökar och behoven ökar. Kometos har en bred sortiment av olika lösningar. Allt från en enda modul (Thomcont) upp till 30 modulers fabrik.

Teknisk information

Storlek 13400 x 3500 x 3500
Kapacitet 20 Europallar (10 000 kg) / process
Användningsområde +5 °C …-20 °C, nedfrysning på mellangaller, blockstorlek 600 x 400 x 150 mm
Nedfrysningstid Varierar mellan produkter / förpackningstyper, riktlinjer:
+5 °C…- 20 °C   18 - 22 h
Konstruktion Självbärande, svetsad specialbyggd metallram med 8 st. stödben.
Vikt Totalvikt ca. 7 000 kg.
INSTALLATION Elinstallation: 400 V / 260 A.
Avloppsanslutning för kondensvatten.
Kylning Hermetiskt kylaggregat samt kondensor och förångare, kylmedium R449, kyleffekt 4 x 23 kW (-35 °C /+32 °C).  Kylaggregatets förångare avfrostas elektroniskt.
Luftströmning Innerluftens cirkulation i tunneln med propellerfläktar.
Mellannivå / luftdeflektor Fast mellannivå
Styrning Termostatstyrd frysningsprocess. Manövreringsknapparna i dörrkarmarna.