FINNCOLD FRYSLAGER fv-40000

Produktnummer 1104040000Teknisk information

Storlek 13400 x 6900 x 3500
Kapacitet 2 X 36 Europallar (2 X 20 000 kg) / process
Användningsområde -20 °C, FiLo
Konstruktion Självbärande, svetsad specialbyggd metallram med 8 st. stödben.
Vikt Totalvikt ca. 14 000 kg.
INSTALLATION Elinstallation: 400 V / 36 A.
Avloppsanslutning för kondensvatten.
Kylning Hermetiskt kylaggregat samt kondensor och förångare, kylmedium R449, kyleffekt 13 kW (-35 °C /+32 °C).  Kylaggregatets förångare avfrostas elektroniskt.
Luftströmning Innerluftens cirkulation i lager med propellerfläktar.
Styrning Termostatstyrd frysningsprocess. Manövreringsknapparna i dörrkarmarna.